SOLIDWORKS Flow Simulation Remote Solver
Network Solving

Phần mềm mô phỏng dòng chảy SOLIDWORKS cung cấp khả năng chia sẻ các phân tích động lực học của dự án thông qua kết nối mạng với SOLIDWORKS Stream Simulation Remote Solver.


Các yêu cầu phân tích tính toán ngay lập tức được giải phóng khỏi tài nguyên trên máy PC cục bộ để tiếp tục sử lý các công việc khác mà không bị giảm hiệu suất khi bộ giải đang chay. Bạn có thể mở một tập tin mới trên SOLIDWORKS để tiếp tục làm việc. Điều này có thể hữu ích khi nhiều người dùng có máy tính với phần cứng hạn chế, nhưng có thể chia sẻ sức mạnh với một máy tính để bàn cấu hình mạnh hơn để chạy các phép tính với tốc độ cao hơn.


Mô phỏng dòng chảy SOLIDWORKS

Quá trình xử lý được chia sẻ giữa máy tính cục bộ và máy tính từ xa:

Trên máy tính cục bộ - Thiết lập điều kiện biên, chia lưới,kiểu kết quả và chạy phân tích trong lần đầu tiên

Trên máy tính từ xa - thực hiện tất cả các lần phân tích còn lại

LƯU Ý: Các phép tính chỉ có thể được thực hiện trên một máy từ xa

Cài đặt:

SOLIDWORKS và Trình Mô phỏng dòng chảy cần được cài đặt trên cả máy cục bộ và máy từ xa, đồng thời cả hai phải cùng một phiên bản và bản service pack.

Cấp phép:

Mặc dù SOLIDWORKS và Trình Mô phỏng dòng chảy phải được cài đặt trên máy từ xa, nhưng nó không yêu cầu quyền truy cập giấy phép. Chỉ máy cục bộ mới cần quyền truy cập giấy phép vào SOLIDWORKS và Trình Mô phỏng dòng chảy. Trong khi bộ giải tính toán, máy cục bộ sẽ sử dụng cả giấy phép của SOLIDWORKS và giấy phép trình mô phỏng dòng chảy.

  • Nếu sử dụng một giấy phép standalone của SOLIDWORKS và Trình Mô phỏng dòng chảy, thì không cần kích hoạt trên máy từ xa

  • Nếu sử dụng giấy phép network được chia sẻ cho SOLIDWORKS và Trình Mô phỏng dòng chảy, thì máy từ xa sẽ không sử dụng bất kỳ giấy phép bổ sung nào

Các tùy chọn:
Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn Remote Solver trên máy cục bộ trong Tools > Flow Simulation > Tools > Options.

Giao tiếp giữa các máy cục bộ và máy từ xa được thực hiện thông qua một cổng TCP trên mạng lưới được chia sẽ. Theo mặc định, sẽ sử dụng cổng TCP 30950. Điều này có thể được sửa đổi theo các cổng thay thế phù hợp nếu cổng này được sử dụng cho các ứng dụng khác. Yêu cầu nhân viên IT đảm bảo rằng cả hai giao tiếp đến và đi đều được phép thông qua cổng được xác định trong thiết lập tường lửa. Chạy kiểm tra Telnet để xác minh kết nối với máy từ xa.
Các tùy chọn của SOLIDWORKS Flow Simulation Remote Solver
Trong khi bộ giải chạy các tính toán, kết quả đang được lưu vào thư mục tạm thời trên máy tính từ xa. Theo mặc định, điều này được lưu trong C: \ Windows \ Temp nhưng có thể được sửa đổi trong tùy chọn Bộ giải từ xa như được hiển thị ở trên. Các thư mục con mới được tạo để lưu trữ kết quả trong khi giải. Khi tính toán hoàn tất, kết quả được sao chép vào máy cục bộ và các thư mục con tạm thời sẽ bị xóa khỏi máy từ xa.

Giải quyết bài toán :
Để giải quyết bài toán phân tích cho dự án, hộp thoại Run cung cấp khả năng chọn máy tính từ xa một cách có chọn lọc. Theo mặc định, cài đặt này được đặt thành “this computer” cho biết rằng tất cả các lần lặp đều được giải quyết trên chính máy cục bộ. Thay đổi thành “add computer” cho phép bạn duyệt đến máy tính trong kết nối mạng hoặc thêm tên máy từ xa theo cách thủ công. SOLIDWORKS Flow Simulation Run Remote Solver

Máy cục bộ có quyền truy cập vào các kết quả phân tích mục tiêu và cho phép xem lại các kết quả trước đó trong khi các phép tính đang được thực hiện. Máy từ xa sẽ không có gì hiển thị trên màn hình, chỉ có một tiến trình ‘efdsolver.exe’ đang chạy trong nền.


 

SOLIDWORKS Flow Simulation Remote Solver
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 23 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Thiet ke 3d manh me tren nen tang dien toan dam may
3DEXPERIENCE® Works