3DEXPERIENCE® WORKS NGÀY ĐỔI MỚI 2021

Ch ice mới cho THIẾT KẾ & SẢN XUẤT!

8:30 sáng, ngày 28 tháng 11 năm 2020 | Trung tâm hội nghị & tiệc cưới Metropole

                                                 Ngày Giờ Phút Giây
2020-10-15 Register 3DSID 2021 for FREE today!

DELMIAworks | GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ERP

HỆ THỐNG ERP TÍCH HỢP DÀNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT MAINSTREAM

Hệ thống ERP DELMIAworks được thiết kế đặc biệt cho môi trường nhà máy của bạn để hợp lý hóa các quy trình trong bán hàng, xử lý đơn hàng, tài chính, nhân sự, lập kế hoạch, sản xuất, kiểm kê, mua sắm và hơn thế nữa. Nó trở thành xương sống cho khả năng hiển thị, thực thi và giao tiếp các hoạt động sản xuất và dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn. 

ƯU ĐIỂM CỦA DELMIAworks

DELMIAworks ERP kết hợp với nền tảng Dassault Systèmes  3D EXPERIENCE tạo ra cơ sở hạ tầng toàn cầu cho:

 • Quản lý sự phát triển và những thay đổi đối với doanh nghiệp của bạn

 • Khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu suất sản xuất và lợi nhuận

 • Hợp tác và giao tiếp trong suốt chuỗi cung ứng

 • Sử dụng tối đa lao động, vật tư, thiết bị và công suất

 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

 • Kéo dài tuổi thọ của thiết bị sàn nhà máy

 • Efficient and timely planning and forecasting

 • Improving product quality

 • Ensuring industry and regulatory compliance

 • Reducing costs associated with waste, scrap, and rejects

 • Meeting responsiveness to customer demands

 • Tying production performance to financial results

 • Eliminating manual errors and data inconsistencies

DELMIAworks Product System

dịch vụ

Manufacturing ERP Software

A completely integrated ERP and manufacturing system to help you run your business better

dịch vụ

ERP for Small Businesses

How to choose the right ERP software solution for your small business or start up

dịch vụ

Private Equity ERP Solution

ERP Software to help you manage and grow your manufacturing investments

dịch vụ

Manufacturing Software for Better Production Management

A complete manufacturing software solution that will prevent unnecessary downtime, while increasing manufacturing efficiency, quality and profit margins

dịch vụ

Electronic Data Interchange - EDI Software Solution

With the IQMS embedded EDI system in place, we reduced our monthly EDI processing costs by roughly 90% and eliminated most shipping errors completely

dịch vụ

Manufacturing Execution System - MES Software

The Manufacturing Execution System (MES) software increases visibility and transparency into every aspect of your manufacturing operation.

dịch vụ

Enterprise MES Software

Integrate Your Existing ERP with IQMS MES to Improve Shop Floor Visibility and Responsiveness to Customer Demands

dịch vụ

ERP Software System

Enterprise Resource Planning Software to Help Manufacturing Companies Run More Profitably and Efficiently

dịch vụ

Quality Management Software (QMS)

A powerful and flexible QMS software system to help manufacturing companies control & comply with the most stringent quality standards 

dịch vụ

Customer Relationship Management (CRM) Software

EnterpriseIQ CRM software provides the tools to help maintain positive customer and supplier relationships.

dịch vụ

Mobile ERP Apps for Manufacturing Companies

IQMS’ mobile ERP and shop floor applications are designed to solve the challenges that keep manufacturers tied to their desks.

dịch vụ

Supply Chain Management Software (SCM)

End-to-End Visibility of your Supply Chain with IQMS Manufacturing and ERP Software with real-time information. 

dịch vụ

Warehouse Management System (WMS)

Complete WMS and ERP integration to minimize handling costs & optimize warehouse efficiency

Inventory handling is expensive. Minimize handling costs, maximize warehouse efficiency and gain customers for life. 

dịch vụ

On-Premise and Cloud ERP Deployment Options

Choice is the New Cloud™

Your business may have strategies and needs that are not well-matched to a traditional on-premises deployment or a strictly defined software-as-a-service (SaaS) deployment.

dịch vụ

        eCommerce and Web Portals                

Leverage the power of the Internet with EnterpriseIQ B2B and Employee  Portals

EnterpriseIQ’s WebDirect B2B and employee web portals meets your growing business needs for an end-to-end, integrated eBusiness solution.

dịch vụ

Shop Floor Hardware Solutions

For All Your Manufacturing and Data Collection Needs

IQMS understands the frustrations associated with researching and purchasing periphery manufacturing hardware devices these days.

Sẵn sàng nhận các giải pháp DELMIAworks của bạn?

Các giải pháp của DELMIAworks cho phép bạn và nhóm của bạn nhanh chóng biến những ý tưởng mới thành những sản phẩm tuyệt vời.