SOLIDWORKS Cloud Offer

Tự do thiết kế hoàn chỉnh. Nâng tầm doanh nghiệp với giải pháp quản lý vòng đời và thiết kế 3D dựa trên trình duyệt mới.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS Cloud Offer?

Hãy sẵn sàng cho thế hệ công cụ thiết kế tiếp theo, được phát triển bởi cùng nhóm thiết kế SOLIDWORKS® 3D CAD. Ưu đãi SOLIDWORKS Cloud kết hợp các công cụ cộng tác và thiết kế đã được chứng minh cho phép bạn và các bên liên quan làm việc cùng nhau từ mọi nơi, trên mọi thiết bị, sử dụng trình duyệt web. Không cần đến chi phí CNTT tốn kém và đầu tư vào các công cụ phù hợp với bạn khi công ty của bạn phát triển.

Và tiết kiệm đến 65%

Yêu cầu báo giá

Khám phá SOLIDWORKS Cloud Offer

 
 

First look: 3D Creator

Tạo, đánh giá và cộng tác trong một giải pháp dựa trên trình duyệt, dễ sử dụng, đáp ứng tất cả các nhu cầu thiết kế 3D tham số của bạn

Tìm hiểu thêm

 
 

First look: 3D Sculptor

Tạo các hình dạng tự nhiên, phức tạp một cách nhanh chóng với giải pháp dựa trên trình duyệt, dễ sử dụng này với khả năng nhanh chóng và linh hoạt

Tìm hiểu thêm

 
 

First look: 3D SheetMetal Creator

Thiết kế theo cách của bạn và tạo các thiết kế kim loại tấm sẵn sàng sản xuất với giải pháp dựa trên trình duyệt, trực quan, mạnh mẽ

Tìm hiểu thêm

 
 

First look: 3D Structure Creator

Tạo các thiết kế cấu trúc sẵn sàng sản xuất với giải pháp dựa trên trình duyệt, dễ sử dụng này mọi lúc, mọi nơi — trên mọi thiết bị.

Tìm hiểu thêm

 
 

Manufacturing Definition Creator

Xác định và giao tiếp các thông số kỹ thuật thiết kế trên các mô hình 3D và dễ dàng tạo các bản vẽ 2D ngay từ trình duyệt của bạn.

Tìm hiểu thêm

 
 

First look: 3D Render

Dễ dàng tạo và chia sẻ các kết xuất chân thực về sản phẩm của bạn để quảng bá thiết kế và cung cấp nội dung chất lượng cao cho tương tác với khách hàng.

Tìm hiểu thêm

 
 

Collaborative Business Innovator

Kết nối và cộng tác trong một nền tảng đám mây duy nhất, cho phép toàn bộ tổ chức của bạn luôn cập nhật và đổi mới

Tìm hiểu thêm

 
 

Collaborative Industry Innovator

Quản lý và cộng tác an toàn trên nhiều dữ liệu CAD trong thời gian thực với tất cả các bên liên quan của bạn trong một môi trường đám mây

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng với SOLIDWORKS Cloud?

Nâng tầm doanh nghiệp của bạn bằng các công cụ chạy trên trình duyệt.