3DEXPERIENCE Marketplace

Hệ sinh thái đủ điều kiện trực tuyến của các nhà cung cấp công nghiệp trên toàn thế giới.

 
 

Các nguyên tắc cơ bản về 3DEXPERIENCE Marketplace 

3DEXPERIENCE® Marketplace bao gồm toàn bộ quy trình đổi mới sản phẩm, cho phép các kỹ sư nhanh chóng lên ý tưởng, thiết kế và sở hữu. Cộng tác với các nhà cung cấp công nghiệp đủ điều kiện về nhiều loại dịch vụ trong suốt quá trình hoạt động của bạn.

  • Kiến thức & Bí quyết: Mỗi dịch vụ đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn của ngành để nắm bắt các đề nghị và yêu cầu nhằm đảm bảo giao dịch thành công.

  • Ngôn ngữ chung: Mỗi dịch vụ sử dụng 3D làm Ngôn ngữ chung để cải thiện hiệu quả việc cộng tác và kết nối giữa thế giới ảo và thực.

  • Khả năng truy xuất nguồn gốc: Trao đổi giữa người mua & người bán được lập thành tài liệu và có thể truy cập tất cả ở cùng một nơi.

  • Quản lý giao dịch Đầu cuối: 3DEXPERIENCE® Marketplace quản lý tất cả các khía cạnh của giao dịch, bao gồm thanh toán, tiền tệ, lập hóa đơn và nhiều hơn thế nữa.

Dịch vụ 3DEXPERIENCE Marketplace

Odoo - Sample 1 for three columns

Make

Cách liền mạch nhất để sản xuất các chi tiết bộ phận của bạn và cộng tác với các nhà sản xuất kỹ thuật số hàng đầu trên toàn thế giới.

Odoo - Sample 2 for three columns

Part Supply

Danh mục linh kiện 3D trực tuyến toàn diện nhất với hàng chục triệu linh kiện và hàng trăm nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn.

Tìm hiểu thêm về 3DEXPERIENCE Marketplace.

Tham gia vào hệ sinh thái đủ điều kiện của các nhà cung cấp công nghiệp trên toàn thế giới để sản xuất theo yêu cầu và tìm nguồn cung ứng linh kiện thông minh.