3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS Offers

Tương lai của thiết kế là sự hợp tác 

Kết nối giải pháp SOLIDWORKS® 3D CAD hàng đầu trong ngành với nền tảng 3D EXPERIENCE, một môi trường phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng điện toán đám mây duy nhất.

 
 

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Offers là gì?

Tương lai của doanh nghiệp của bạn là hợp tác… và các SOLIDWORKS Offers mới cũng vậy: Một bộ khả năng thiết kế 3D trực quan và mạnh mẽ kết hợp với quản lý dữ liệu, thiết kế khái niệm với mô hình chia nhỏ. Giờ đây, bạn có thể kết nối đúng người với thông tin theo thời gian thực và công cụ phù hợp — trên một nền tảng thống nhất — để đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.  

Tìm hiểu thêm về 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Offers?

Chúng tôi có thể giúp bạn xác định các lựa chọn tốt nhất cho đội nhóm của bạn.