3DEXPERIENCE® Works: Khả năng mở rộng mô phỏng và cộng tác kỹ sư trên nền tảng điện toán đám mây

Với công nghệ Abaqus, 3DEXPERIENCE® Works Simulation mang đến khả năng mô phỏng nâng cao cho quá trình phát triển sản phẩm của bạn.

Tự tin kiểm tra, cung cấp thông tin trong thời gian thực và đưa ra quyết định thiết kế nhanh hơn bằng các công cụ phân tích tốt nhất trên thế giới

Được xây dựng trên công nghệ Abaqus hàng đầu trong ngành, 3DEXPERIENCE® Works Simulation mang đến cho người dùng mới và các chuyên gia một sức mạnh để thực hiện các phân tích tuyến tính và phi tuyến tính phức tạp để xác thực thiết kế sản phẩm, hỗ trợ đưa ra quyết định sản phẩm sáng suốt hơn, nhanh hơn. Là một phần của danh mục điện toán đám mây 3DEXPERIENCE® Works điều này có nghĩa là bất kỳ kỹ sư nào cũng có thể dễ dàng truy cập mô phỏng nâng cao mà không cần phần cứng đắt tiền. Một lợi ích bổ sung là phân phối sản phẩm nhanh hơn nhờ vào khả năng cộng tác và chia sẻ dữ liệu trong thời gian thực.

Kết nối

  • Duy trì tính liên tục với dữ liệu và quy trình làm việc trong SOLIDWORKS

  • Giảm đầu tư vào phần cứng và cơ sở hạ tầng CNTT

  • Chọn giải pháp mô phỏng phù hợp với nhu cầu dự án của bạn

Năng lực

  • Tiến hành phân tích bằng công nghệ Abaqus đã được chứng minh và có thể mở rộng

  • Tận dụng các bộ giải ngầm và rõ ràng để phân tích tuyến tính và phi tuyến tính, các sự kiện tĩnh và động

  • Tạo lưới chất lượng cao và giải quyết các mô phỏng phức tạp như thử nghiệm rơi và va đập

Sự cộng tác

  • Chia sẻ trạng thái và kết quả với đội nhóm của bạn để đưa ra quyết định thiết kế nhanh hơn

  • Truy cập và trực quan hóa kết quả mô phỏng 3D từ bất kỳ đâu bằng trình duyệt web

  • Lưu, quản lý và lặp lại các dự án của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào

Mô phỏng theo nhu cầu của bạn

3DEXPERIENCE® Works Simulation mang đến sự linh hoạt để bạn lựa chọn các khả năng mô phỏng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn khi bạn cần. Tìm hiểu thêm về các vai trò có sẵn dành riêng cho bạn.

Tìm hiểu thêm về 3DEXPERIENCE® Works Simulation?

Đánh giá tính toàn vẹn cấu trúc của sản phẩm bằng các kỹ thuật mô phỏng dựa trên phần tử hữu hạn mạnh mẽ để hướng dẫn các quyết định thiết kế.