COLLABORATIVE BUSINESS INNOVATOR 

Thêm sức mạnh của sự cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng 3D EXPERIENCE vào danh mục SOLIDWORKS của bạn và truyền cảm hứng cho sự đổi mới sản phẩm chưa từng có.

Cộng tác với toàn bộ tổ chức của bạn ở mọi nơi trên thế giới!

Nền tảng 3DEXPERIENCE platform tập hợp tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp của bạn trên cùng một nền tảng điện toán đám mây duy nhất để tăng cường khả năng cộng tác, cải thiện hiệu suất và tăng tốc sự đổi mới. Collaborative Business Innovator cung cấp các ứng dụng và dịch vụ để kết nối kỹ thuật số giữa các nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và người tiêu dùng. Tính năng tuyệt vời này cho phép các đội nhóm của bạn tạo trang tổng quan và cộng đồng, tổng hợp và chia sẻ dữ liệu, đồng thời kết nối mọi người và dữ liệu ở cùng một nơi để tăng cường khả năng cộng tác, linh hoạt hơn và thời gian tiếp thị nhanh hơn.

Odoo - Sample 1 for three columns

Tập hợp tất cả thông tin liên quan ở cùng một nơi

Dữ liệu là nền tảng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Collaborative Business Innovator cho phép bạn tạo trang tổng quan để chia sẻ dữ liệu phát triển sản phẩm quan trọng một cách nhanh chóng và an toàn, chẳng hạn như các chỉ số hiệu suất chính giữa nhà tổ chức và khách hàng. Dễ dàng tạo trang tổng quan của riêng bạn để điều chỉnh các trải nghiệm và hiển thị thông tin phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn ở một vị trí thuận tiện trực tuyến. Thông báo cho đội nhóm phát triển sản phẩm của bạn bằng cách chia sẻ trên bất kỳ loại phương tiện nào, bao gồm hình ảnh, video và bất kỳ tệp CAD nào

Odoo - Sample 2 for three columns

Cộng tác thông quan cộng đồng

Dễ dàng tạo cộng đồng chung để chia sẻ và cộng tác về các ý tưởng, chủ đề quan tâm và dự án. Chia sẻ thông tin với các bên liên quan trong thời gian thực giống như bạn làm trên bất kỳ nền tảng xã hội nào. Đăng cập nhật và yêu cầu phản hồi, tham gia với các ý tưởng, xem và nhận xét về các thiết kế bất kể vị trí của bạn. Tạo, giao và quản lý các nhiệm vụ cũng như theo dõi trạng thái phát triển của họ trực tiếp trong cộng đồng. Cho phép chia sẻ dễ dàng các tệp thiết kế của bạn với 3DDrive và chia sẻ nội dung tương tác với 3DPlay.

Odoo - Sample 3 for three columns

Lưu trữ nội dung kỹ thuật một cách thông minh

Lưu trữ mọi thứ trên nền tảng điện toán đám mây bằng các giải pháp lưu trữ dành cho các tệp thiết kế và mối quan hệ giữa các tệp CAD khác mà bạn tải lên trên 3DDrive. Từ trong bảng điều khiển của mình, bạn có thể dễ dàng thêm, truy cập và chia sẻ nội dung kỹ thuật như mong muốn của mình. Trực quan hóa, chú thích, đánh dấu và nhận xét về các định dạng tệp khác nhau và chia sẻ chúng trực tiếp với bất kỳ ai tham gia vào dự án của bạn.

Trải nghiệm Collaborative Business Innovator

Mở rộng danh mục SOLIDWORKS của bạn trên điện toán đám mây và đưa khả năng cộng tác, sự linh hoạt và tốc độ tiếp thị của bạn lên một tầm cao mới.