DATA AND PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT IN THE CLOUD

Các giải pháp từ ENOVIAworks cho phép bạn kết nối tất cả các nguồn lực quan trọng nhất trong tổ chức - con người, các phần mềm và dữ liệu - cùng được đặt tại một nơi thống nhất, an toàn để cộng tác trên các thiết kế dễ dàng hơn, giúp dự án và mọi người đi đúng hướng.

Nâng cao năng suất

Truy cập Dữ liệu SOLIDWORKS từ điện toán đám mây

Với Nhà thiết kế cộng tác cho SOLIDWORKS, bạn có thể lưu và truy cập dữ liệu SOLIDWORKS CAD một cách an toàn vào/từ nền tảng 3DEXPERIENCE dựa trên điện toán đám mây, cho phép bạn:

 • Xem lại các nhiệm vụ và mở dữ liệu thiết kế trên nền tảng 3DEXPERIENCE mà không cần rời khỏi SOLIDWORKS

 • Cho phép các đơn vị/đội nhóm liên quan sử dụng dữ liệu thiết kế của bạn trên điện toán đám mây, trong khi bạn tiếp tục làm việc trên máy tính để bàn SOLIDWORKS

 • Chia sẻ thiết kế SOLIDWORKS với hệ sinh thái của bạn bằng công nghệ web-based, trên mọi thiết bị vào bất kỳ lúc nào

Tăng tốc phát triển sản phẩm

Nhà thiết kế cộng tác SOLIDWORKS cho phép các thiết kế của bạn được an toàn, theo thời gian thực trên các nhóm phân tán, cho phép bạn:

 • Quản lý các thiết kế và tài liệu trực tiếp từ SOLIDWORKS trên máy tính để bàn  đồng thời giúp dữ liệu CAD của bạn có thể truy cập được trên nền tảng điện toán đám mây 3DEXPERIENCE.

 • Cho phép các đội ngũ liên quan sử dụng dữ liệu thiết kế của bạn cùng với tất cả dữ liệu kinh doanh có sẵn trên đám mây trong khi bạn vẫn đangtiếp tục làm việc trên máy tính để bàn SOLIDWORKS.

 • Tìm kiếm, khám phá và chọn bối cảnh thiết kế có liên quan từ trình duyệt web và thực hiện các hoạt động vòng đời bao gồm sửa đổi, phát hành và khóa/mở khóa.

 • Cho phép sử dụng xuôi dòng danh mục ứng dụng 3DEXPERIENCE.

 Cải thiện sự cộng tác 

Kết nối mọi người và dữ liệu ở cùng một nơi

Thêm sức mạnh của sự cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây 3DEXPERIENCE vào danh mục SOLIDWORKS của bạn với Collaborative Business Innovator và truyền cảm hứng cho sự đổi mới sản phẩm chưa từng có. Với nó, bạn có thể:

 • Tạo trang tổng quan và cộng đồng của riêng bạn để xem xét và chia sẻ dữ liệu sản phẩm mới nhất.

 • Chia sẻ thông tin với các đội nhóm trong thời gian thực giống như bạn làm trên bất kỳ nền tảng xã hội nào.

 • Xem, chú thích, quản lý và chia sẻ thiết kế từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị.

Tận dụng sức mạnh mạng lưới của bạn với các công cụ cộng tác

Collaborative Industry Innovator cung cấp cho các nhóm kỹ sư các khả năng cần thiết để cộng tác theo thời gian thực, an toàn và có cấu trúc cũng như quản lý vòng đời của dữ liệu sản phẩm. Nó cho phép bạn:

 • Quản lý thiết kế sản phẩm, dữ liệu mô phỏng đa vật lý và thông tin lập kế hoạch theo quy trình sản xuất với khả năng truy xuất nguồn gốc và tính linh hoạt tối đa.

 • Quản lý và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm bằng công cụ "drag and drop, card view"

 • Tạo đánh dấu dựa trên nền tảng web bằng cách sử dụng dữ liệu CAD để xem xét và phân tích.

ĐỔI mới hơn nữa!

Hợp lý hóa quản lý dự án

Với Project Planner, bạn có thể quản lý các dự án và nhiệm vụ, đồng thời tự động tối ưu hóa các hoạt động và tài nguyên để đảm bảo đội nhóm của bạn đáp ứng các giai đoạn công việc quan trọng và ngày giao hàng. Với nó, bạn có thể:

 • Cho phép các nhóm lập kế hoạch, thực hiện và giám sát trạng thái dự án trong thời gian thực.

 • Dễ dàng chia sẻ nhiệm vụ và xác định các sản phẩm phân phối, vật phụ thuộc và các giai đoạn công việc quan trọng.

 • Trao quyền cho các thành viên trong nhóm cộng tác hiệu quả từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị.

Tăng tốc đổi mới với nền tảng điện toán đám mây

 • With its growing app portfolio, 3DEXPERIENCE® Works enables you to manage all facets of your product development process.

 • Xem, chú thích, quản lý và chia sẻ thiết kế từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị.

 • Giảm chi phí cơ sở hạ tầng, chi phí CNTT, bảo trì phần mềm và sự phức tạp bằng cách sử dụng công nghệ điện toán đám mây an toàn.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm các giải pháp quản lý dữ liệu và vòng đời sản phẩm trên nền tảng điện toán đám mây?

Tìm hiểu cách bạn có thể kết nối với dữ liệu của mình và cộng tác với các đội nhóm liên quan từ mọi nơi.