3DEXPERIENCE® WORKS NGÀY ĐỔI MỚI 2021

Ch ice mới cho THIẾT KẾ & SẢN XUẤT!

8:30 sáng, ngày 28 tháng 11 năm 2020 | Trung tâm hội nghị & tiệc cưới Metropole

                                                 Ngày Giờ Phút Giây
2020-10-15 Register 3DSID 2021 for FREE today!

DELMIAworks | GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ERP

HỆ THỐNG ERP TÍCH HỢP DÀNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT MAINSTREAM

Hệ thống ERP DELMIAworks được thiết kế đặc biệt cho môi trường nhà máy của bạn để hợp lý hóa các quy trình trong bán hàng, xử lý đơn hàng, tài chính, nhân sự, lập kế hoạch, sản xuất, kiểm kê, mua sắm và hơn thế nữa. Nó trở thành xương sống cho khả năng hiển thị, thực thi và giao tiếp các hoạt động sản xuất và dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn. 

ƯU ĐIỂM CỦA DELMIAworks

DELMIAworks ERP kết hợp với nền tảng Dassault Systèmes  3D EXPERIENCE tạo ra cơ sở hạ tầng toàn cầu cho:

 • Quản lý sự phát triển và những thay đổi đối với doanh nghiệp của bạn

 • Khả năng hiển thị theo thời gian thực về hiệu suất sản xuất và lợi nhuận

 • Hợp tác và giao tiếp trong suốt chuỗi cung ứng

 • Sử dụng tối đa lao động, vật tư, thiết bị và công suất

 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

 • Kéo dài tuổi thọ của thiết bị sàn nhà máy

 • Lập kế hoạch và dự báo hiệu quả, kịp thời

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm

 • Đảm bảo tuân thủ theo quy định và các chế tài của ngành

 • Giảm chi phí liên quan đến chất thải, phế liệu và vật bị loại

 • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng

 • Gắn kết hoạt động sản xuất với kết quả tài chính

 • Loại bỏ lỗi thủ công và sự không nhất quán của dữ liệu

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP DELMIAworks

dịch vụ

Phần mềm Quản trị Sản xuất (Manufacturing ERP)

Hệ thống sản xuất và ERP được tích hợp hoàn chỉnh để giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình tốt hơn

dịch vụ

ERP dành cho Doanh nghiệp SME/Startup/...

Làm thế nào để chọn giải pháp phần mềm ERP phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập của bạn

dịch vụ

Giải pháp đầu tư cá nhân ERP - Private Equity ERP

Phần mềm ERP giúp các doanh nghiệp quản lý và phát triển các dự án đầu tư sản xuất cá nhân của mình

dịch vụ

Phần mềm sản xuất để quản lý sản xuất tốt hơn

Một giải pháp phần mềm sản xuất hoàn chỉnh sẽ giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động không cần thiết, đồng thời tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng và tỷ suất lợi nhuận

dịch vụ

Trao đổi dữ liệu điện tử - EDI Software Solution

Với hệ thống nhúng EDI, chúng tôi đã giảm khoảng 90% chi phí xử lý EDI hàng tháng và loại bỏ hoàn toàn hầu hết các lỗi vận chuyển

dịch vụ

Hệ thống điều hành sản xuất
(MES Software)

Phần mềm Hệ thống Điều hành Sản xuất (MES) hỗ trợ tăng khả năng hiển thị và minh bạch về mọi khía cạnh của hoạt động sản xuất của bạn.

dịch vụ

Giải pháp MES dành cho Doanh nghiệp

Tích hợp hệ thống ERP hiện tại của bạn với IQMS MES để cải thiện khả năng hiển thị và khả năng đáp ứng của Shop Floor đối với nhu cầu của khách hàng

dịch vụ

Hệ thống phần mềm Quản trị doanh nghiệp ERP

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp các công ty sản xuất hoạt động có lợi nhuận và hiệu quả hơn

dịch vụ

Phần mềm Quản lý chất lượng
(QMS)

Hệ thống phần mềm QMS mạnh mẽ và linh hoạt giúp các công ty sản xuất kiểm soát và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất

dịch vụ

Phần mềm quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)

Phần mềm EnterpriseIQ CRM - Quản lý Quan hệ khách hàng cung cấp các công cụ giúp duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng và nhà cung cấp.

dịch vụ

Giải pháp Mobile ERP Apps dành cho các doanh nghiệp sản xuất

Các ứng dụng ERP trên điện thoại di động và phân xưởng sản xuất của IQMS được thiết kế để giải quyết những thách thức khiến các nhà sản xuất buộc phải luôn đổi mới và nâng cấp.

dịch vụ

Phần mềm quản lý Chuỗi cung ứng (SCM)

Khả năng hiển thị từ đầu đến cuối Chuỗi cung ứng của bạn với giải pháp quản lý Chuỗi cung ứng SCM (Supply Chain Management) theo thời gian thực.

dịch vụ

Phần mềm Quản lý Kho vận
(WMS)

Complete WMS and ERP integration to minimize handling costs & optimize warehouse efficiency

Tích hợp giữa WMS và ERP để giảm thiểu chi phí xử lý, xếp dỡ & tối ưu hóa hiệu quả quản lý kho hàng

dịch vụ

Lựa chọn mô hình triển khai On-Premise and Cloud ERP

Choice is the New Cloud™

Doanh nghiệp của bạn có thể có các chiến lược và nhu cầu không phù hợp với giải pháp triển khai tại chỗ truyền thống hoặc triển khai phần mềm như một dịch vụ (SaaS). Hãy lựa chọn mô hình triển khai đúng đắn trong thời đại số!

dịch vụ

        Thương mại điện tử (eCommerce) và Cổng thông tin điện tử (Web Portals)         

Tận dụng sức mạnh của Internet với EnterpriseIQ B2B và Cổng thông tin điện tử

 WebDirect B2B của EnterpriseIQ và các cổng thông tin điện tử của nhân viên đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng của bạn về giải pháp Kinh doanh điện tử tích hợp từ đầu đến cuối.

dịch vụ

Giải pháp quản lý Phân xưởng sản xuất (Shop Floor Hardware Solutions)

For All Your Manufacturing and Data Collection Needs Dành cho tất cả nhu cầu sản xuất và thu thập dữ liệu của bạn

IQMS hiểu những khó khăn liên quan đến việc nghiên cứu và mua các thiết bị phần cứng sản xuất ngoại vi ngày nay nên Giải pháp quản lý Phân xưởng sản xuất là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn!

Sẵn sàng nhận các giải pháp DELMIAworks của bạn?

Các giải pháp của DELMIAworks cho phép bạn và nhóm của bạn nhanh chóng biến những ý tưởng mới thành những sản phẩm tuyệt vời.