PHẦN MỀM SOLIDWORKS Electrical Design

SOLIDWORKS Electrical là giải pháp đơn giản hóa thiết kế sản phẩm điện với các công cụ cụ thể cho các kỹ sư, giao diện trực quan để thiết kế hệ thống điện nhúng nhanh hơn.

Tại sao chọn solidworks electrical design?

services

Phần mềm SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS® PCB là giải pháp thiết kế cơ điện tử/điện tử cung cấp công nghệ thiết kế PCB tốt nhất với giải pháp cộng tác cơ điện tích hợp.


pcb design | phần mềm solidworks pcb | thiết kế mạch in điện tử | thiết kế pcb | solidworks pcb

services

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical Schematics

Phần mềm thiết kế cơ điện SOLIDWORKS Electrical Schematics có giao diện trực quan và dễ sử dụng, tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như tham chiếu chéo và bản vẽ thiết bị đầu cuối. Nó tăng tốc phát triển sản phẩm bằng cách đồng thời giảm thiểu các nhiệm vụ lặp đi lặp lại liên quan đến việc phát triển sơ đồ điện.

phần mềm solidworks electrical | electrical schematics | thiết kế cơ điện | thiết kế schematics

services

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical 3D

Phần mềm thiết kế SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các linh kiện điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các yếu tố thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa để mọi thay đổi được tự động cập nhật.

phần mềm electrical design | thiết kế 3d | electrical 3d | thiết kế cơ điện | 3d design

services

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical Professional

Quy hoạch hệ thống điện nhúng đòi hỏi một bộ công cụ điện thống nhất cung cấp các công cụ sơ đồ đơn và đa dòng. Thiết kế hệ thống nhúng cũng yêu cầu tất cả các công việc trong 2D và 3D phải được đồng bộ hóa cho cả các bộ phận cơ khí và điện.

solidworks electrical design | thiết kế cơ điện | phần mềm solidworks electrical

Bạn cần thêm thông tin chi tiết để so sánh tính năng giữa các phiên bản?

Tìm hiểu thêm về công cụ SOLIDWORKS Electrical Design

Phần mềm SOLIDWORKS Electrical cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi các ý tưởng mới thành các sản phẩm tuyệt vời bằng cách tích hợp ECAD với MCAD.