PHẦN MỀM SOLIDWORKS Plastics

Dự đoán và tránh các lỗi sản xuất trong phần nhựa và thiết kế khuôn phun, loại bỏ việc làm lại tốn kém, cải thiện chất lượng bộ phận và giảm thời gian đưa ra thị trường.

 
 

Tại Sao Chọn Phần mềm SOLIDWORKS Plastics?

SOLIDWORKS Nhựa dễ sử dụng mô phỏng ép phun trực tiếp cho các nhà thiết kế của các bộ phận nhựa và khuôn phun, cũng như phân tích CAE nâng cao. Nó mô phỏng nhựa, làm thế nào để dòng chảy nhựa chảy trong quá trình ép phun để dự đoán các khuyết tật liên quan đến sản xuất trên các bộ phận và khuôn mẫu.

solidworks plastics | solidworks nhựa | mô phỏng nhựa | plastics software | phần mềm solidworks plastics | phần mềm plastics | analyzing plastic

Bạn cần thêm thông tin chi tiết giữa các bản SOLIDWORKS Plastics?

Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS Plastics?

Phần mềm SOLIDWORKS Plastics cho phép bạn mô phỏng nhựa, dự đoán lỗi và tránh làm lại khuôn tốn kém.