Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard

Reference :

Phiên Bản SOLIDWORKS Electrical Schematics nào phù hợp với bạn?

Tại Sao Chọn SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard?

SOLIDWORKS® Electrical Schematics cung cấp các công cụ thiết kế điện độc lập, dễ sử dụng, cho phép xác định hiệu quả các kết nối điện cho các hệ thống điện phức tạp.

SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard là một công cụ thiết kế sơ đồ một người dùng giúp phát triển nhanh các hệ thống điện nhúng cho thiết bị và các sản phẩm khác. Thư viện biểu tượng và thông tin bộ phận nhà sản xuất cung cấp các vật liệu chung tái sử dụng, tối ưu hóa việc tái sử dụng thiết kế.

SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard Features phần mềm solidworks, solidworks, solidworks 3d cad, solidworks cam, cam, SOLIDWORKS Electrical 3D Network, SOLIDWORKS Electrical, 

Công cụ lập kế hoạch hệ thống điện để tạo ra hệ thống điện nhúng phức tạp, sử dụng các biểu diễn hình ảnh đơn giản của các linh kiện điện và bộ kết nối..

Công cụ tạo sơ đồ với giao diện người dùng đơn giản hóa được tối ưu hóa để đơn giản hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Kết hợp cả bản vẽ một dòng và nhiều dòng trên cùng một sơ đồ, trong khi vẫn duy trì tính kết hợp.  

Tạo các panel biểu diễn 2D từ sơ đồ điện, với các phác thảo 2D của các linh kiện điện.

Thư viện mở rộng các ký hiệu sơ đồ tiêu chuẩn công nghiệp (IEC, ANSI, JIS, GB) kết hợp với cơ sở dữ liệu các bộ phận của nhà sản xuất để cung cấp cơ sở dữ liệu bộ phận có thể tùy chỉnh và dễ dàng thông qua các công cụ import dễ sử dụng.

Bộ công cụ tích hợp để cắt và dán thông minh, lựa chọn dễ dàng truy cập các "element" thiết kế mạch và các linh kiện thiết kế mạch "favorite" cũng như khả năng tái sử dụng các "element" thiết kế điện thông qua "import wizards" dễ sử dụng

Tự động tạo bản vẽ đầu cuối dựa trên tính đồng bộ hóa với thiết kế thời gian thực..

Tự động tạo báo cáo dựa trên các truy vấn cơ sở dữ liệu thiết kế theo thời gian thực. Phát triển các báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng các công cụ tạo báo cáo tùy chỉnh tích hợp.

Danh bạ điện được tự động tham chiếu chéo trong thời gian thực và được đồng bộ hóa dựa trên tính khả dụng và loại liên hệ từ cáclinh kiện cụ thể của nhà sản xuất.

Từ đặt tên dây cho đến các công thức tên dự án, SOLIDWORKS Electrical bao gồm các khả năng tạo công thức nâng cao.

Enhanced PDM interface provides electrical and mechanical data management in one system based on proven SOLIDWORKS PDM capabilities.

Automatically generate standard reports based on real-time design database queries.

SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard

SOLIDWORKS Electrical Schematics Standard cho phép đơn giản hóa việc phát triển các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác