SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS® CAM - Được cung cấp bởi CAMWorks - Cho phép các kỹ sư tích hợp thiết kế và sản xuất trong một ứng dụng, kết nối các nhóm thiết kế và sản xuất thông qua một công cụ phần mềm và mô hình 3D chung.

 
 

Tại Sao Chọn Dùng SOLIDWORKS CAM?

SOLIDWORKS CAM là một tiện ích bổ sung cho tất cả các phiên bản của SOLIDWORKS CAD, tích hợp các quy trình thiết kế và sản xuất theo một hệ thống để đánh giá các thiết kế trước đó để tránh những chi phí phát sinh và chậm trễ trong việc hoàn thiện sản phẩm.

Bạn cần thêm thông tin so sánh tính năng giữa các phiên bản SOLIDWORKS CAM?

Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM - Giải pháp cho phép bạn thực hiện quý trình tích hợp từ thiết kế đến sản xuất nhanh chóng