The Future of Product Development is Here: 3DEXPERIENCE WORKS

Hợp nhất toàn bộ tổ chức của bạn từ thiết kế và sản xuất đến dịch vụ, tiếp thị dưới một môi trường hợp tác, phát triển sản phẩm trên nền tảng điện toán đám mây

Khi nhu cầu phát triển các trải nghiệm dành cho người dùng tăng lên và các sản phẩm cũng trở nên phức tạp và kết nối hơn thì khả năng truy cập dữ liệu phát triển sản phẩm và cộng tác hiệu quả với các bên liên quan trên các địa điểm khác nhau một cách dễ dàng - thuận tiện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bây giờ, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể tận dụng các nguồn lực mới để đáp ứng các xu hướng này. Nhập 3DEXPERIENCE® WORKS,  3DEXPERIENCE sẽ cung cấp quyền truy cập vào danh mục sản phẩm đang phát triển bằng các ứng dụng thiết kế của SOLIDWORKS - nơi tất cả các thành viên của một tổ chức, đội nhóm có thể đóng góp cho quá trình thiết kế để: 

  • GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH: Mở rộng khả năng SOLIDWORKS bằng cách khai thác tập hợp lớn các giải pháp "concept-to-market" để hoạt động cùng nhau.

  • CỘNG TÁC MÀ KHÔNG CẦN FRICTION: Chia sẻ an toàn dữ liệu và cộng tác từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị; kết hợp cộng tác có cấu trúc và không cấu trúc.

  • LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MÀ BẠN TIN TƯỞNG: Làm việc với đội ngũ reseller của bạn để thực hiện và hỗ trợ các giải pháp của bạn.

Odoo • A picture with a caption

Odoo - Sample 1 for three columns

3DEXPERIENCE® Platform là gì? 

3DEXPERIENCE® là một nền tảng làm việc nhóm dựa trên điện toán đám mây cung cấp quyền truy cập vào danh mục sản phẩm đang phát triển bằng các ứng dụng thiết kế cua SOLIDWORKS - nơi tất cả các thành viên của một tổ chức, đội nhóm có thể đóng góp cho quá trình thiết kế. 3DEXPERIENCE® phục vụ như một trung tâm trực tuyến mà các kỹ sư có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm cụ thể của công ty; Bạn hoàn toàn được phép trao quyền cho các nhóm của mình để chia sẻ ý tưởng một cách an toàn, tạo bảng điều khiển (dashboard) và nhóm làm việc (community), tổng hợp và chia sẻ dữ liệu trực tuyến, xem xét và xét duyệt các thiết kế, kết nối mọi người và dữ liệu ở một nơi để trao quyền cho sự hợp tác nhanh chóng.

Odoo - Sample 3 for three columns

3DEXPERIENCE WORKS dành cho Thiết kế, Mô phỏng, Sản xuất, Quản lý dữ liệu & vòng đời sản phẩm

3DEXPERIENCE® WORKS là một danh mục các giải pháp kết hợp cực kỳ dễ sử dụng của SOLIDWORKS với sức mạnh của nền tảng 3DEXPERIENCE. Với 3DEXPERIENCE® WORKS, đội ngũ của bạn có quyền truy cập vào các nguồn lực mạnh mẽ như thiết kế (SOLIDWORKS), mô phỏng (SIMULIAWORKS), sản xuất (DELMIAWORKS) và quản lý dữ liệu sản phẩm và vòng đời (ENOVIAWORKS). Danh mục cũng cho phép bạn mở rộng khả năng phát triển sản phẩm của mình và giải quyết các vấn đề mới nhanh hơn.

Odoo - Sample 3 for three columns

Thiết kế trực quan trên nền tảng điện toán đám mây

3D Sculptor, một giải pháp mô hình hóa phân khu 3D dựa trên trình duyệt, bổ sung cho giải pháp SOLIDWORKS 3D CAD, cho phép các nhà thiết kế/kỹ sư công nghiệp tạo ra các mô hình có bề mặt tự do nhanh hơn và dễ dàng hơn so với các công cụ tham số truyền thống. 3D Creator cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư mô hình hóa các khối rắn và tham số  bề mặt   trên nền tảng 3DEXPERIENCE  để truyền đạt khái niệm  thiết kế   và các "parts", "assemblies" chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng 3DEXPERIENCE,  3D Sculptor  và  3D Creator  kết nối liền mạch với CAD 3D của SOLIDWORKS và tương hỗ lẫn nhau. 

Khám phá thêm quá trình thiết kế với 3D Sculptor3D Creator.

Odoo - Sample 1 for three columns

Khả năng "ADVANCED SIMULATION" trên nền tảng điện toán đám mây

SIMULIAworks mang đến khả năng mô phỏng nâng cao được hỗ trợ bởi "Abaqus Finite Element Analysis" dành cho người dùng SOLIDWORKS. Được xây dựng trên nền tảng 3DEXPERIENCE, giải pháp là phần mở rộng của SOLIDWORKS Simulation thông qua tích hợp chặt chẽ, cho phép bạn tiến hành phân tích kết cấu tĩnh(structural static), dao động (frequency), oằn (buckling), đáp ứng động tần số riêng (modal dynamic response) và phân tích nhiệt – kết cấu (structural-thermal analysis) của các bộ phận hoặc mô hình lắp ráp .

Khám phá khả năng mô phỏng nâng cao với SIMULIAworks

Odoo - Sample 2 for three columns

Quản lý ERP/MES trên nền tảng điện toán đám mây

DELMIAWORKS ERP là một giải pháp quản lý đầu cuối cho các công ty sản xuất. Nắm bắt và theo dõi tất cả các quy trình kinh doanh quan trọng của bạn, từ thiết kế và kỹ thuật đến vận chuyển, ở một nơi đảm bảo các linh kiện phù hợp có sẵn vào đúng thời điểm. Thu thập dữ liệu thời gian thực từ sàn nhà máy và trên toàn tổ chức của bạn trong bảng điều khiển, cung cấp cho nhóm của bạn tất cả thông tin cần thiết một cách thật dễ hiểu để đưa ra quyết định kinh doanh quan trọng. Các nhóm kỹ thuật, tài chính, bán hàng, mua hàng, hậu cần và sản xuất đều làm việc trong DELMIAWORKS ERP. Tích hợp trực tiếp vào SOLIDWORKS và nền tảng 3DEXPERIENCE cho phép cộng tác và giao tiếp nhanh chóng giữa các nhóm của bạn.

Khám phá DELMIAWORKS ERP.

Odoo - Sample 3 for three columns

Quản lý vòng đời sản phẩm & dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây

Lập kế hoạch, phát triển và phát hành sản phẩm của bạn một cách liền mạch với các giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm và dữ liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE, giúp bạn cải thiện năng suất, hợp tác và đổi mới. Quản lý thiết kế sản phẩm và tài liệu một cách trực tiếp từ SOLIDWORKS trong khi dữ liệu CAD của bạn vẫn có thể truy cập được trên điện toán đám mây để bạn có thể dễ dàng chia sẻ nó với các bên liên quan. Cho phép các nhóm của bạn quản lý các dự án trong thời gian thực và thực hiện các hoạt động vòng đời bao gồm sửa đổi, phát hành và khóa/mở khóa.

Khám phá Data and Product Lifecycle Management 

Đã đến lúc ĐỔI MỚI cách làm việc của bạn!
Khám phá 3DEXPERIENCE WORKS Trực tiếp và đăng ký bản dùng thử miễn phí ngay hôm nay!