SOLIDWORKS eDrawings

Cho phép giao tiếp và thiết kế dễ dàng trên nhiều môi trường CAD.

 
 

Tại Sao Chọn SOLIDWORKS eDrawings?

eDrawings® là công cụ thiết kế 2D, 3D và AR / VR hàng đầu trong quá trình sản xuất. Cung cấp một bộ công cụ phong phú, eDrawings cho phép mọi người tăng tốc quá trình thiết kế, giao tiếp rõ ràng và chính xác để tiếp cận thị trường nhanh hơn. Người dùng CAD và không CAD có thể chia sẻ các mô hình 3D, tạo các đánh dấu và sau đó chia sẻ các đánh dấu này để đẩy nhanh toàn bộ quá trình thiết kế.

Các công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) của eDrawings mở rộng việc sử dụng nó vào các đánh giá sản phẩm ảo của các nhóm thiết kế và khách hàng. CCông nghệ AR / VR có sẵn trong các phiên bản Windows dành cho thiết bị di động và eDrawings chuyên nghiệp.

So Sánh Tính Năng Chi Tiết Giữa Các Phiên Bản

SOLIDWORKS eDrawings

SOLIDWORKS eDrawings cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi ý tưởng mới thành sản phẩm tuyệt vời