Tại sao chọn solidworks electrical design?

services

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS® PCB — powered by Altium®— is a mechatronics/electronics design solution that provides the best in PCB design technology with an integrated electro-mechanical collaboration solution.

services

SOLIDWORKS Electrical Schematics

SOLIDWORKS Electrical Schematics có giao diện trực quan và dễ sử dụng, tự động hóa các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như tham chiếu chéo và bản vẽ thiết bị đầu cuối. Nó tăng tốc phát triển sản phẩm bằng cách đồng thời giảm thiểu các nhiệm vụ lặp đi lặp lại liên quan đến việc phát triển sơ đồ điện.

services

SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các thành phần điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các yếu tố thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa để mọi thay đổi được tự động cập nhật.

services

SOLIDWORKS Electrical Professional

Quy hoạch hệ thống điện nhúng đòi hỏi một bộ công cụ điện thống nhất cung cấp các công cụ sơ đồ đơn và đa dòng. Thiết kế hệ thống nhúng cũng yêu cầu tất cả các công việc trong 2D và 3D phải được đồng bộ hóa cho cả các bộ phận cơ khí và điện.

Bạn cần thêm thông tin chi tiết để so sánh tính năng giữa các phiên bản?

SOLIDWORKS Electrical Design

SOLIDWORKS Electrical cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi các ý tưởng mới thành các sản phẩm tuyệt vời bằng cách tích hợp ECAD với MCAD.