SOLIDWORKS Flow Simulation

Dễ dàng mô phỏng dòng chảy, truyền nhiệt, lực dòng chất lỏng, thành phần quan trọng dẫn tới thành công của thiết kế với module SOLIDWORKS Flow Simulation

 
 

Tại Sao Chọn SOLIDWORKS Flow Simulation?

SOLIDWORKS Flow Simulation là một giải pháp tính toán động lực học tích hợp trực quan (CFD) được nhúng trong SOLIDWORKS 3D CAD cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng mô phỏng dòng chất lỏng và khí qua và quanh thiết kế của bạn để tính toán hiệu suất và khả năng của sản phẩm.

So Sánh Tính Năng Chi Tiết Giữa Các Phiên Bản SOLIDWORKS Flow Simulation

Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS Flow Simulation?

SOLIDWORKS Flow Simulation cho phép bạn mô phỏng dòng chảy chất lỏng, truyền nhiệt và lực chất lỏng rất quan trọng đối với sự thành công của sản phẩm.