Tại Sao chọn SOLIDWORKS VISUALIZATION?

 
 
Tại Sao Chọn SOLIDWORKS Visualize?

SOLIDWORKS® Visualize cho phép bạn tận dụng dữ liệu CAD 3D của mình để tạo hình ảnh có độ phân giải cao một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất - từ hình ảnh đến hoạt ảnh, nội dung web tương tác và Thực tế ảo phong phú. Đưa sản phẩm của bạn vào cuộc sống. SOLIDWORKS Visualize là “máy ảnh” cho dữ liệu CAD của bạn!

* Một gói SOLIDWORKS Visualize Standard được bao gồm  SOLIDWORKS Professional và Premium khi đăng ký hoạt động.

Tại Sao Chọn SOLIDWORKS Visualize Boost?

SOLIDWORKS® Visualize Boost là một sản phẩm bổ sung cho SOLIDWORKS Visualize Professional, giúp tăng đáng kể tốc độ và năng suất kết xuất bằng cách cho phép nó gửi công việc đến các máy khác, giải phóng tài nguyên điện toán cho Visualize, CAD hoặc các ứng dụng yêu cầu khác.

* Một gói SOLIDWORKS Visualize Boost được bao gồm SOLIDWORKS Visualize Professional đã được kích hoạt.

So Sánh Tính Năng Chi Tiết Giữa Các Phiên bản

Visualization

SOLIDWORKS Visualization giải pháp cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi ý tưởng mới thành sản phẩm tuyệt vời, đánh bại đối thủ cạnh tranh trên thị trường.