3D Render

Dễ dàng tạo và chia sẻ các kết xuất chân thực về sản phẩm của bạn để quảng bá thiết kế và cung cấp nội dung chất lượng cao cho tương tác với khách hàng.


Trải nghiệm ngay

3D Render

3D Render role cho phép các nhà sản xuất, thiết kế và đồ họa máy tính dễ dàng tạo ra các bản kết xuất chân thực chất lượng cao cho sản phẩm bằng cách tối ưu thế mạnh của công nghệ đám mây.

Cho phép bất kỳ ai tạo ra các tài liệu tiếp thị chuyên nghiệp, mọi lúc và mọi nơi, với khả năng mở rộng vô hạn thông qua kiến trúc đám mây. Người dùng có thể tạo nội dung bất kỳ lúc nào nhưng chỉ trả tiền khi tạo ra kết xuất.

Nền tảng 3DEXPERIENCE đảm bảo rằng một nguồn dữ liệu duy nhất được duy trì trên tất cả người dùng làm việc trong một dự án.

 
 

Lợi ích

  • Trải nghiệm người dùng được tổ chức hợp lý cho phép mọi người tạo ảnh chụp sản phẩm chân thực để xác thực và quảng cáo sản phẩm của bạn

  • Kết nối để tiếp tục hoạt động, mọi lúc và mọi nơi, với mọi thứ trong trình duyệt web của bạn

  • Tận hưởng chất lượng hình ảnh hoàn hảo với tích hợp bản xem trước ảnh thực

  • Chia sẻ trực tiếp kết quả trên 3DSwym và 3DSpace

Có câu hỏi về 3D Render?

3D Render cho phép bạn và nhóm cộng tác nhanh chóng biến những ý tưởng mới thành những sản phẩm tuyệt vời với nội dung hình ảnh hấp dẫn.