Plastic Injection Engineer

Plastic Injection Engineer (IME) cho phép xác nhận và tối ưu hóa thiết kế bộ phận nhựa và dụng cụ khuôn bằng cách mô phỏng quá trình chiết rót, đóng gói, uốn cong & làm mát khuôn sớm trong quá trình phát triển sản phẩm.


Trải nghiệm ngay

Plastic Injection Engineer

Plastic Injection Engineer mang đến mô phỏng ép phun dễ sử dụng trực tiếp cho các nhà thiết kế các bộ phận nhựa và khuôn ép. Nó mô phỏng cách nhựa chảy chảy ra trong quá trình ép phun để dự đoán các khuyết tật liên quan đến sản xuất trên các bộ phận bằng nhựa. Bạn có thể nhanh chóng đánh giá khả năng sản xuất trong khi thiết kế, để loại bỏ việc thiết kế lại tốn kém, cải thiện chất lượng bộ phận và đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường. Các kỹ sư thiết kế bộ phận nhựa và phát triển sản phẩm có thể phân tích và sửa đổi thiết kế cùng lúc với việc tối ưu hóa hình thức, độ vừa vặn và chức năng. Các kỹ sư thiết kế công cụ khuôn có thể đánh giá và tối ưu hóa hệ thống cấp liệu và thiết kế làm mát. Người dùng chuyên gia có thể liên kết với Structural & Process Apps để giải quyết quy trình công việc nâng cao.

 
 

Những lợi ích

 • Kiểm tra hiệu suất của các thiết kế dụng cụ khuôn và chi tiết nhựa với một trợ lý mô phỏng trực quan, có hướng dẫn giúp giảm thiểu đường cong học tập.

 • Một vai trò duy nhất bao gồm các nhu cầu cho tất cả các ngành, tất cả các quy trình công việc chính và tất cả hồ sơ người dùng.

 • Dự đoán các khuyết tật đúc phổ biến bao gồm: đường hàn, vết chìm, bẫy khí và lấp đầy không đầy đủ.

 • Đánh giá hiệu quả của các thiết kế hệ thống làm mát khuôn.

 • Tận dụng Structural and Process Apps để giải quyết các quy trình công việc nâng cao như mô hình và thiết kế vật liệu đa quy mô phi tuyến tính (DOE).

 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng với trợ lý mô phỏng có hướng dẫn để giảm thiểu đường cong học tập.

Điểm nổi bật

 • Giao diện người dùng có hướng dẫn với tính năng chia lưới tự động cho phép dễ dàng thiết lập các phân tích

 • Mô phỏng các giai đoạn chiết rót, đóng gói, làm mát khuôn và làm ấm của các sản phẩm nhựa đúc phun

 • Trực quan hóa hoạt ảnh lấp đầy

 • Kết quả về áp suất, nhiệt độ, tốc độ cắt, ứng suất cắt và nhiều khía cạnh quan trọng khác của quá trình sản xuất

 • Phát hiện các đường hàn, bẫy khí và các khuyết tật vết chìm

 • Ước tính thời gian làm mát

 • Tối ưu hóa thời gian chu kỳ

Có câu hỏi về các giải pháp mô phỏng?

Plastic Injection Engineer hưởng lợi từ khả năng Khoa học dữ liệu mô phỏng cho phép tất cả các hoạt động mô phỏng, mô hình và kết quả được liên kết, truy tìm, cập nhật, tái sử dụng và phân tích một cách dễ dàng bởi tất cả người dùng liên quan.