3DEXPERIENCE CLOUD PDM
CÔNG CỤ CỘNG TÁC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẢO MẬT TRÊN CLOUD

Phần mềm 3DEXPERIENCE CLOUD PDM

Giới thiệu 3DEXPERIENCE Cloud PDM

Các hệ thống kinh doanh thuộc mọi loại hình, từ email đến nhân sự đến kế toán, đều đang chuyển dần sang Cloud để các công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn trong các ngành công nghiệp mang tính cạnh tranh cao. Dassault Systèmes mang đến những lợi ích của việc chuyển đổi sang Cloud cho các nhà phát triển sản phẩm thuộc mọi quy mô với 3DEXPERIENCE CLOUD PDM. 

Bằng cách chuyển sang hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên Cloud như 3DEXPERIENCE, các công ty này có thể đồng thời làm cho dữ liệu của họ dễ truy cập hơn và bảo mật hơn. Các bên liên quan của dự án cũng có thể hợp tác theo thời gian thực từ một nguồn đáng tin cậy duy nhất. Các nhóm giờ đây có thể mở rộng khả năng phần mềm và phần cứng của mình gần như ngay lập tức.

Đăng ký dùng thử

 
 

Điểm nổi bật của 3DEXPERIENCE Cloud PDM

BẮT NGUỒN TỪ CAD

Các plugin dành cho nhiều phần mềm CAD của bên thứ nhất và thứ ba sẽ tự động đồng bộ hóa công việc thiết kế của bạn lên 3DEXPERIENCE Cloud và cho phép mọi người cùng tham gia cộng tác, đồng thời cho phép tiếp tục sử dụng trong các công đoạn sau (Ví dụ với mô phỏng 3DEXPERIENCE STRUCTURAL): Altium Designer | AutoCAD | Allegro | CATIA | Creo Parametric | DraftSight | Inventor | NX | OrCAD | Solid Edge | SOLIDWORKS. 


CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO MẬT VÀ DỄ DÀNG TRUY CẬP TRÊN CLOUD

 • Môi trường Nền tảng 3DEXPERIENCE dựa trên web là cánh cửa dẫn bạn đến với dữ liệu phát triển sản phẩm và các tác vụ liên quan.

 • Ứng dụng web gọn nhẹ giúp bạn xem và quản lý dữ liệu (ngay cả ở định dạng 3D!) từ bất cứ đâu có truy cập web, kể cả trên các thiết bị di động.

 • Các chương trình nặng hơn như phần mềm CAD hoặc CAE cũng có thể được khởi chạy từ giao diện web.

 • Một nguồn dữ liệu duy nhất cho tất cả người đóng góp - CAD, CAE, CAM, PLM, v.v., tất cả đều được cập nhật và cộng tác theo thời gian thực.

 • Dữ liệu được tổ chức, kiểm soát phiên bản và có thể tìm kiếm để bạn luôn tìm thấy tệp tin cần thiết khi cần.

 • Dữ liệu của bạn được sao lưu và bảo mật tại các cơ sở do Dassault Systèmes quản lý.

 • Không cần quản lý hay bảo trì phần cứng hay phần mềm nền cho các giải pháp 3DEXPERIENCE - mọi thứ luôn được cập nhật và tạo điều kiện cho sự phát triển.

CÔNG CỤ CỘNG TÁC SOCIAL & IP

 • 3DSwym: Khơi gợi thảo luận và phản hồi, thu thập kiến thức trong các cộng đồng công khai và riêng tư.

 • Collaborative Tasks: Tạo và quản lý nhiệm vụ, cộng tác với các thành viên nhóm khác.

 • 3DNotification: Nhận cập nhật tức thời về nội dung tại một nơi duy nhất thông qua thông báo.

 • Collaborative Lifecycle: Cộng tác quản lý đồng bộ vòng đời của đối tượng.

 • 3DMarkup: Chú giải rõ ràng các ý tưởng thiết kế dưới dạng 3D cho các thành viên trong nhóm.

 • Issue Management & Issue 3D Review: Gửi, theo dõi, ưu tiên, và chỉ định các vấn đề với quy trình giải quyết nhanh chóng.

 • Change Action: Theo dõi và quản lý quá trình thực hiện các thay đổi trên thiết kế.

 • User Groups: Tạo và quản lý các nhóm người dùng, tối ưu hoá khả năng cộng tác

 • Route Management: Khởi tạo và hoàn thành các hoạt động doanh nghiệp với lộ trình tác vụ ảo.

 • Compare: Dễ dàng so sánh các mô hình 3D để hiểu được sự khác biệt.

CÔNG CỤ LƯU TRỮ, SẮP XẾP & CHIA SẺ

 • 3DDrive: Chia sẻ mọi loại tệp tin với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài.

 • 3DSpace: Tạo và quản lý các không gian hợp tác tập trung.

 • Document Management: Tạo, tổ chức và quản lý tài liệu thuộc mọi thể loại.

 • Bookmark Editor: Xây dựng và chia sẻ kho lưu trữ nội dung xoay quanh các nhu cầu kinh doanh.

 • IP Classify & Reuse: Phân loại IP vào các Thư viện và tìm kiếm theo thuộc tính được phân loại.

CÔNG CỤ TÌM KIẾM, ĐỊNH VỊ & KHÁM PHÁ

 • 3DSearch: Tìm kiếm theo khả năng và tinh chỉnh kết quả bằng cách sử dụng 6WTags

 • Relations: Điều hướng trực quan thông qua các mối quan hệ và đường dẫn của các đối tượng dữ liệu phức tạp.

 • Product Explorer: Điều hướng cấu trúc sản phẩm và trực quan hóa 3D với các hỗ trợ đánh dấu chéo.

 • 3DPlay: Xem các mô hình 3D và 2D một cách trực quan và tương tác theo thời gian thực.

Tập trung vào thiết kế với dịch vụ điện toán đám mây

Kể từ ngày 01/07/2023, tận dụng những khả năng vượt trội như chia sẻ thiết kế 3D, đánh dấu, lưu trữ dữ liệu, đánh giá thiết kế và tính năng cộng tác mạnh mẽ, được tích hợp đầy đủ trong giấy phép SOLIDWORKS 3D CAD Desktop.

Tìm hiểu thêm

Các sản phẩm của 3DEXPIRIENCE Cloud PDM

COLLABORATIVE BUSINESS AND INDUSTRY INNOVATOR
Bộ công cụ nền tảng dành cho mọi người dùng này cho phép bạn điều hướng toàn bộ dữ liệu trên nền tảng, giao tiếp với người dùng khác và thêm các ứng dụng 3DEXPERIENCE tích hợp PLM chuyên dụng cho từng công việc.

Các tính năng then chốt:

- Truy cập toàn bộ dữ liệu sản phẩm trong cả trên máy và trên Cloud qua việc đăng nhập tài khoản trên internet 

- Máy chủ Cloud PDM được hoàn toàn quản lý - loại bỏ chi phí IT đáng kể 

- Dữ liệu được bảo mật và nghiêm ngặt tuân thủ 

- Hệ thống cung cấp nhiều công cụ phục vụ cho việc quản lý dữ liệu, quản lý tác vụ, giao tiếp, ... 

- Mở rộng cơ sở hạ tầng tính toán và khả năng của phần mềm chỉ với một lần mua license duy nhất 

- Một nhà cung cấp với mọi công cụ phát triển sản phẩm; chuyển giao từ CapEx sang OpEx

Yêu cầu báo giá

COLLABORATIVE DESIGN FOR SOLIDWORKS
Add-in "CAD connector" này của SOLIDWORKS desktop tích hợp dữ liệu và quy trình SOLIDWORKS của bạn với nền tảng 3DEXPERIENCE, ngay từ giao diện người dùng SOLIDWORKS.

Các tính năng then chốt:

- Lưu trữ dữ liệu CAD gốc của bạn trên Nền tảng 3DEXPERIENCE đa CAD 

- Quản lý tác vụ CAD và quy trình vòng đời từ 3DEXPERIENCE mà không cần rời khỏi SOLIDWORKS 

- Tự động chia sẻ công việc của bạn với các bên liên quan và quy trình tiếp theo theo thời gian thực

Yêu cầu báo giá

COLLABORATIVE DESIGNER FOR CATIA V5
Add-in "CAD connector" này của CATIA V5 truyền thống tích hợp dữ liệu và quy trình CATIA của bạn với Nền tảng 3DEXPERIENCE ngay từ giao diện người dùng CATIA.

Các tính năng then chốt:

- Lưu trữ dữ liệu CAD gốc của bạn trên nền tảng đa CAD 3DEXPERIENCE 

- Quản lý tác vụ CAD và các quy trình vòng đời từ 3DEXPERIENCE mà không cần rời khỏi CATIA V5 

- Tự động chia sẻ công việc của bạn với các bên liên quan và cho quy trình tiếp theo theo thời gian thực

Yêu cầu báo giá

COLLABORATIVE DESIGNER FOR ALTIUM DESIGNER
Add-in "CAD connector" này của Altium Designer tích hợp dữ liệu và quy trình Altium của bạn vào với nền tảng 3DEXPERIENCE ngay từ trong giao diện thiết kế.

Các tính năng then chốt:

- Lưu trữ dữ liệu CAD gốc của bạn trên Nền tảng đa CAD 3DEXPERIENCE 

- Quản lý tác vụ CAD và quy trình vòng đời từ 3DEXPERIENCE mà không cần rời khỏi Altium Designer 

- Chia sẻ công việc của bạn với các bên liên quan và cho quy trình tiếp theo theo thời gian thực 

- Tự động trực quan hóa PCB 3D 

- Quản lý phân cấp sơ đồ mạch 

- Thư viện linh kiện 

- Tạo dữ liệu sản xuất

Yêu cầu báo giá

COLLABORATIVE DESIGNER FOR OTHER CAD SOLUTIONS
3DEXPERIENCE có các CAD connectors tương đương dành cho các công cụ thiết kế phổ biến khác:

Các tính năng then chốt:

- AutoCAD

- Cadence Allegro

- Creo Parametric

- DraȅSight

- Inventor

- NX

- Revit

- Solid Edge

Yêu cầu báo giá

Các giải pháp quản lý dữ liệu & vòng đời khác

3DEXPERIENCE PLM

Lên kế hoạch cho sự thành công với công cụ cloud PLM sử dụng trên trình duyệt, tích hợp đầy đủ dữ liệu thiết kế.

Tìm hiểu thêm

Thiết kế 3DEXPERIENCE CATIA

Bộ giải pháp thiết kế trên Cloud bao gồm các giải pháp CAD truyền thống cũng như hứa hẹn mang lại các công cụ đột phá mới.

Tìm hiểu thêm

Yêu cầu hệ thống cho 3DEXPERIENCE Cloud PDM

Truy cập trang Yêu Cầu Hệ Thống của chúng tôi để tìm hiểu các cấu hình hệ thống cho 3DEXPERIENCE Cloud PDM

Yêu cầu hệ thống 


Các bài Blog

Bạn cần tư vấn về các sản phẩm 3DEXPERIENCE Cloud PDM?

Trải nghiệm thử ngay hôm nay!