SOLIDWORKS Simulation

Phần mềm mô phỏng SOLIDWORKS Simulation hỗ trợ đánh giá hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời giảm chi phí tạo mẫu và thử nghiệm vật lý

Trải nghiệm ngay

 
 

Tại Sao nên chọn SOLIDWORKS Simulation?

Giải pháp mô phỏng SOLIDWORKS Simulation là một thuật toán dễ dàng sử dụng các công cụ phân tích cấu trúc, sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý thực tế của sản phẩm, bằng cách thử nghiệm hầu hết các mô hình CAD. Cung cấp các thuật toán phân tích tuyến tính, phi tuyến tính và khả năng phân tích động.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS Simulation Standard

Tiêu chuẩn mô phỏng SOLIDWORKS là một môi trường thử nghiệm ảo trực quan để mô phỏng tuyến tính tĩnh, chuyển động dựa trên thời gian và mô phỏng mỗi chu kỳ cao. Nó tiếp cận kỹ thuật cung cấp đồng thời, giúp bạn biết liệu sản phẩm của mình có hoạt động tốt hay không và nó sẽ tồn tại trong bao lâu — trong giai đoạn thiết kế.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional cho phép bạn tối ưu hóa thiết kế của mình, xác định độ bền cơ học của sản phẩm, độ bền của sản phẩm, cấu trúc liên kết, tần số tự nhiên, đồng thời kiểm tra độ bất ổn định và truyền nhiệt. Nó cũng có thể thực hiện các mô phỏng đa vật lý tuần tự.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium cho phép bạn đánh giá hiệu quả thiết kế của mình về phản ứng động và phi tuyến tính, tải động và vật liệu tổng hợp. SOLIDWORKS Simulation Premium bao gồm ba nghiên cứu nâng cao: Tĩnh không tuyến tính, Động phi tuyến tính và Động lực học tuyến tính.

Yêu cầu báo giá

Bạn cần thêm thông tin chi tiết giữa các phiên bản SOLIDWORKS Simulation?

So sánh các phiên bản

Bạn có câu hỏi về SOLIDWORKS Simulation?

Giải pháp mô phỏng SOLIDWORKS cho phép bạn và nhóm của bạn thực hiện các phân tích toàn diện để chuyển đổi ý tưởng mới thành sản phẩm tuyệt vời.