DraftSight Enterprise

Phần mềm CAD dựa trên tệp DWG chuyên nghiệp với giá tốt nhất trên thị trường.

DraftSight có đầy đủ các tính năng ưu việt cần thiết để tạo, chỉnh sửa các tệp DWG 2D và 3D. Tăng cường hơn nữa sự cộng tác và quản lý dữ liệu thiết kế trên nền tảng điện toán đám mây bằng cách kết nối với nền tảng 3DEXPERIENCE.

Trải nghiệm ngay

 
 

DraftSight Enterprise

Được thiết kế cho các tổ chức có nhiều người dùng và làm việc đồng thời tại nhiều nơi với chi phí tốt nhất trên thị trường.

Cho phép sử dụng đồng thời và tuân thủ bản quyền phần mềm một cách hiệu quả trong toàn bộ tổ chức.

Tối ưu hóa thiết kế 2D và 3D với DraftSight và SOLIDWORKS

Các doanh nghiệp non trẻ tối đa hóa năng suất thiết kế bằng DraftSight Enterprise cho các tác vụ 2D như tạo sơ đồ P&ID và SOLIDWORKS cho thiết kế 3D.

 
 

DraftSight ENTERPRISE

 • 2D Drafting and Drawings
 • All Professional Features including API and productivity
 • Network License 
 • Support
 • Deployment Wizard

DraftSight ENTERPRISE PLUS

 • 2D Drafting and Drawings
 • All Professional Features including API and productivity
 • Network License 
 • Support
 • Deployment Wizard
 • 2D Constraints
 • 3D Modeling 

Các tính năng trong DraftSight 2022 

 
 

Sheet Set Manager

DraftSight 2022 cung cấp các cải tiến bổ sung để giúp người dùng quản lý tốt hơn và sắp xếp các bản vẽ thành các tập con dễ quản lý. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số tính năng mới mạnh mẽ tiếp tục giúp dễ dàng quản lý các tập bản vẽ lớn.

 
 

Custom Blocks

DraftSight đã bổ sung hỗ trợ cho AutoCAD® Dynamic Blocks trong bản phát hành năm 2020, điều này thật tuyệt vời, nhưng hiện tại DraftSight 2022 đã đưa hỗ trợ đó lên một cấp độ hoàn toàn mới. Bây giờ bạn có khả năng chỉnh sửa đầy đủ chức năng của chúng, ngoài ra bạn thậm chí có thể tạo của riêng mình!

 
 

Spline Enhancements

Xem bản trình diễn về Cải tiến Spline, một trong những tính năng mới nhất có sẵn để tải xuống với bản phát hành DraftSight 2022. Giờ đây, bạn có thể chỉnh sửa các splines với các điều khiển thân thiện hơn.

 
 

Dark Mode

Xem bản demo của tính năng Chế độ tối, có trong DraftSight 2022. Chế độ tối có thể giúp bạn bảo vệ mắt và tập trung vào công việc. Chế độ tối được điều chỉnh phù hợp với các ứng dụng khác trong hệ thống hoạt động để có trải nghiệm người dùng liền mạch.

Bạn mong muốn trải nghiệm phần mềm DraftSight Enterprise miễn phí?

Hãy cho phép PCB GraphTech đồng hành các trải nghiệm cùng bạn.