SOLIDWORKS Flow Simulation

Dễ dàng mô phỏng dòng chảy, truyền nhiệt, lực dòng chất lỏng, thành phần quan trọng dẫn tới thành công của thiết kế với phần mềm SOLIDWORKS Flow Simulation

Trải nghiệm ngay

 
 

Tại sao chọn giải pháp SOLIDWORKS Flow Simulation?

Giải pháp mô phỏng dòng chảy SOLIDWORKS® Flow Simulation là giải pháp Động lực học chất lỏng tính toán (CFD) trực quan được nhúng trong phần mềm SOLIDWORKS 3D CAD cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng mô phỏng các dòng chất lỏng và khí đi qua và xung quanh thiết kế của bạn để tính toán hiệu suất và khả năng của sản phẩm.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation là một công cụ mô phỏng dòng chảy tham số chung sử dụng Phương pháp khối lượng hữu hạn (FVM) để tính toán hiệu suất sản phẩm thông qua các nghiên cứu “điều gì xảy ra nếu” cho phép bạn thực hiện tối ưu hóa bằng cách sử dụng kết quả.

Yêu cầu báo giá

HVAC Module

Các công cụ sưởi, làm mát và thông gió chuyên dụng để mô phỏng hệ thống HVAC và các hiện tượng bức xạ.

Yêu cầu báo giá

Electronics Cooling Module

Các công cụ mô phỏng nghiên cứu quản lý nhiệt chuyên dụng để phân tích nhiệt chính xác của bảng mạch in điện tử (PCB) và các thiết kế vỏ bọc.

Yêu cầu báo giá

Bạn cần thêm thông tin chi tiết giữa các phiên bản SOLIDWORKS Flow Simulation?

So sánh các phiên bản

Bạn có câu hỏi về SOLIDWORKS Flow Simulation?

Mô phỏng dòng SOLIDWORKS cho phép bạn và nhóm của bạn mô phỏng dòng chất lỏng, truyền nhiệt và lực chất lỏng quan trọng đối với sự thành công của sản phẩm của bạn.