SOLIDWORKS Plastics

Dự đoán và tránh các lỗi sản xuất trong phần nhựa và thiết kế khuôn phun, loại bỏ việc làm lại tốn kém, cải thiện chất lượng bộ phận và giảm thời gian đưa ra thị trường

Trải nghiệm ngay

 
 

Tại Sao Chọn Phần mềm SOLIDWORKS Plastics?

SOLIDWORKS Plastics dễ sử dụng mô phỏng ép phun trực tiếp cho các nhà thiết kế của các bộ phận nhựa và khuôn phun, cũng như phân tích CAE nâng cao. Nó mô phỏng nhựa, làm thế nào để dòng chảy nhựa chảy trong quá trình ép phun để dự đoán các khuyết tật liên quan đến sản xuất trên các bộ phận và khuôn mẫu.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS Plastics Standard

Đảm bảo các bộ phận có thể sản xuất được trong quá trình thiết kế. Dễ dàng tìm hiểu và sử dụng, SOLIDWORKS Plastics Standard được nhúng hoàn toàn trong SOLIDWORKS CAD để bạn có thể phân tích và sửa đổi các thiết kế các bộ phận cùng lúc đó bạn có thể tối ưu hóa hình dáng, chức năng cho phù hợp.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Plastics Professional

Xây dựng dựa trên SOLIDWORKS Plastics Standard để phân tích thiết kế khuôn. Với các công cụ dễ sử dụng, bạn có thể nhanh chóng phân tích bố cục khuôn đơn và nhiều khoang và khuôn gia đình bao gồm cành, rãnh chạy và cửa, để ước tính thời gian chu kỳ và để tối ưu hóa thiết kế hệ thống cấp liệu.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Plastics Premium

Bao gồm cả SOLIDWORKS Plastics Professional với chức năng mô phỏng nâng cao để phân tích bố cục dây chuyền làm mát khuôn và độ cong vênh của bộ phận. Tối ưu hóa dây chuyền làm mát giúp giảm thiểu thời gian chu kỳ và giảm chi phí sản xuất.

Yêu cầu báo giá

Bạn cần thêm thông tin chi tiết giữa các phiên bản SOLIDWORKS Plastics?

So sánh các phiên bản

Bạn có câu hỏi về SOLIDWORKS Plastics?

Các giải pháp SOLIDWORKS Plastics cho phép bạn và nhóm của bạn dự đoán các khuyết tật và tránh làm lại khuôn tốn kém.