PHẦN MỀM SOLIDWORKS INSPECTION

Giảm thời gian cần thiết để tạo các tài liệu kiểm tra, giúp loại bỏ lỗi đầu vào, cải thiện chất lượng và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường

Trải nghiệm ngay

 
 

Tự động hóa các tài liệu kiểm tra

Phần mềm SOLIDWORKS® Inspection cho phép tự động hóa việc kiểm tra chất lượng kỹ thuật trên các mô hình 3D với thông tin sản phẩm và sản xuất (PMI). Tối ưu hóa thời gian cần thiết để ghi lại các phép đo kiểm tra, công cụ SOLIDWORKS Inspection giảm thiểu tối đa thời gian và sai sót khi tạo các tài liệu báo cáo theo tiêu chuẩn ngành.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS Inspection Standard

SOLIDWORKS Inspection Standard là bài đầu tiên và giải pháp kiểm tra trong quá trình giúp đơn giản hóa việc tạo tài liệu kiểm tra. Với ứng dụng độc lập và phần bổ trợ SOLIDWORKS được nhúng, SOLIDWORKS Inspection Standard cho phép bạn tận dụng dữ liệu kế thừa bất kể loại tệp.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Inspection Professional

SOLIDWORKS Inspection Professional mở rộng các khả năng của SOLIDWORKS Inspection Standard và cho phép bạn nhập thủ công hoặc bán tự động các giá trị đo trực tiếp vào dự án kiểm tra. Với SOLIDWORKS Inspection Professional, bạn có thể làm việc trực tiếp với dữ liệu CAD 2D /3D và quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý.

Yêu cầu báo giá

Bạn cần thêm thông tin chi tiết giữa các phiên bản SOLIDWORKS Inspection?

So sánh các phiên bản

Bạn có câu hỏi về SOLIDWORKS Inspection?

Giải pháp SOLIDWORKS Inspection cho phép bạn và nhóm của bạn nhanh chóng đánh giá chất lượng sản phẩm để chuyển đổi ý tưởng mới thành sản phẩm tuyệt vời.