SOLIDWORKS COMPOSER
TẠO CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT SONG SONG VỚI QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Phần mềm SOLIDWORKS COMPOSER

Giới thiệu SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer cho phép bạn dễ dàng tái sử dụng dữ liệu thiết kế 3D sẵn có để nhanh chóng tạo và cập nhật các nội dung đồ họa với chất lượng cao, có liên kết mật thiết với thiết kế 3D của bạn. Tạo các tài liệu kỹ thuật song song với quá trình phát triển sản phẩm, giúp đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Đăng ký dùng thử

 
 

SOLIDWORKS Composer giúp dễ dàng tái sử dụng các dữ liệu thiết kế 3D

Phần mềm SOLIDWORKS Composer: Sử dụng trực tiếp các mô hình kỹ thuật 3D của bạn cho việc tạo nội dung đồ họa để hướng dẫn các quy trình và công đoạn trong truyền thông kỹ thuật, giống như hướng dẫn lắp ráp sản xuất, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hướng dẫn đào tạo, tài liệu tiếp thị và là bộ dụng cụ đắc lực sử dụng cho đấu thầu bán hàng.

Các phiên bản SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer cho phép bạn nhanh chóng tạo nội dung đồ họa 2D và 3D để giải thích và trình bày rõ ràng về sản phẩm hoặc quy trình của bạn. Các công cụ này cho phép bạn làm việc trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D để tạo ra các hình minh họa chất lượng cao, hình ảnh chân thực, hoạt ảnh tương tác và nhập dữ liệu thiết kế.

Yêu cầu báo giá

Tương tác với nội dung 3D bằng SOLIDWORKS Composer Player Professional. Nó bao gồm tất cả các tính năng của SOLIDWORKS Composer Player, nhưng cũng cho phép bạn thẩm vấn mô hình, điều chỉnh góc nhìn và quay/xoay/thu phóng trong thời gian thực. Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chỉnh API  để tùy chỉnh Player trình phát.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Composer Sync tạo ra một quá trình chuyển đổi hàng loạt từ 3D CAD và các định dạng 3D khác sang định dạng SOLIDWORKS Composer. Các thay đổi về dữ liệu sản phẩm hoặc thông tin sản xuất có thể được cập nhật tự động vào các sản phẩm của SOLIDWORKS Composer. Bạn có thể lưu cài đặt công việc hàng loạt sang XML để sử dụng trong tương lai.

Yêu cầu báo giá

 Composer

Composer Player Pro

Composer Sync

 Hỗ trợ định dạng CAD

SOLIDWORKS Composer hỗ trợ nhiều định dạng CAD 3D, bao gồm SOLIDWORKS, Pro/ENGINEER/Creo® và Autodesk® Inventor, cũng như các định dạng tệp trung tính như STEP, IGES và các định dạng khác.


 

 

Cập nhật nội dung với những thay đổi thiết kế mới nhất (hình học, cây Hóa đơn Vật liệu (BOM), siêu dữ liệu và các nội dung khác.)


 

 

Làm việc trực tiếp từ dữ liệu CAD 3D và tạo nội dung đồ họa 2D và 3D ở nhiều định dạng, chẳng hạn như hình ảnh raster (JPG, BMP, TIF, PNG); hình ảnh vector (SVG, EPS, SVGZ, CGM); video (AVI); và hoạt ảnh tương tác 3D (3D PDF, HTML, SMG); gói thực thi, (điều khiển ActiveX). Thêm chú thích (bong bóng tự động, bảng BOM, mũi tên và chế độ xem chi tiết). Thay đổi giao diện (ẩn/hiển thị, độ trong suốt và màu sắc).


 

 

Tạo các quy trình từng bước từng bước hiển thị các thành phần gia tăng.


 

 

Tạo bảng phân cảnh tương tác bằng cách thêm liên kết đến các chế độ xem có liên quan. Hoạt hình xuất hiện và thuộc tính tùy chỉnh. Tạo hoạt ảnh khung hình chính bằng cách kéo và thả chế độ xem trên dòng thời gian. Tạo hoạt ảnh tương tác bằng các điểm đánh dấu và lọc các phím dòng thời gian để kiểm soát tốt hơn.


 

 

Tạo BOM sản xuất độc lập với BOM kỹ thuật. Tùy chỉnh danh sách các bộ phận và thuộc tính cho từng chế độ xem.


 

 

Tự động nhập chế độ hàng loạt tệp 3D và xuất bản nội dung. Tự động tạo tài liệu trong các hệ thống quy trình công việc hiện có. Tự động dịch tài liệu bằng cách sử dụng lập trình XML tùy chỉnh.


 

 

Xem hướng dẫn tương tác từng bước mà không cần thêm giao diện người dùng. Xoay, thu phóng, tạo hoạt ảnh, đo lường, xem BOM, phần (do tác giả kiểm soát quyền). Tạo các ứng dụng tùy chỉnh để phân phối nội bộ hoặc thông qua trang web.


 

 

Cung cấp nhiều định dạng cho đầu ra 2D (chẳng hạn như BMP, PNG, EPS) và hoạt ảnh (chẳng hạn như AVI).


 

 

Luôn cập nhật tất cả nội dung đồ họa và thông tin liên lạc kỹ thuật.


 

 

Giảm thiểu thời gian cập nhật nội dung đồ họa và thông tin thiết kế quan trọng. Tự động cập nhật dữ liệu, hình học, BOM và các thông tin sản xuất khác.


 

 

Yêu cầu hệ thống cho SOLIDWORKS Composer

Truy cập trang Yêu Cầu Hệ Thống của chúng tôi để tìm hiểu các cấu hình hệ thống cho SOLIDWORKS Composer

Yêu cầu hệ thống 


Các bài Blog

Bạn cần tư vấn về các phiên bản SOLIDWORKS Composer?

SOLIDWORKS Composer cho phép bạn sử dụng lại các mô hình thiết kế 3D của mình, cho phép bạn và nhóm của bạn cung cấp nội dung phù hợp để lắp ráp, tiếp thị và phục vụ các sản phẩm tuyệt vời của bạn.