3DEXPERIENCE FACTORY OPERATIONS
THÚC ĐẨY CUỘC HỌP NHÓM BẰNG CÁC NGUYÊN TẮC TINH GỌN VÀ DỮ LIỆU 3D TRÊN CLOUD

Phần mềm 3DEXPERIENCE FACTORY OPERATIONS

Giới thiệu 3DEXPERIENCE Factory Operations

Giải pháp 3DEXPERIENCE Factory Operations hướng dẫn sự hợp tác giữa các đội ngũ và thúc đẩy cải thiện sự vận hành dựa trên các nguyên tắc tinh gọn.

Bao gồm đội ngũ tại nơi làm việc và từ xa đều có thể truy cập dữ liệu và nội dung 3D phong phú để phát hiện vấn đề và hỗ trợ giải quyết vấn đề một cách có tổ chức và có trách nhiệm. Thông qua việc hướng dẫn và khuyến khích áp dụng các nguyên tắc tinh gọn, 3DEXPERIENCE Factory Operations giúp đội ngũ tự quản lý công việc và cải thiện hiệu suất trong mọi cuộc họp hằng ngày.

Đăng ký dùng thử

 
 

Điểm nổi bật của 3DEXPERIENCE Factory Operations

ĐƠN GIẢN HÓA TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP CỦA ĐỘI NGŨ LÀM VIỆC

Những người trưởng nhóm và thành viên của đội có thể hợp tác trực tiếp thông qua màn hình hoặc môi trường ảo trên Cloud. Bằng cách này, họ có thể tương tác và giao tiếp tự nhiên để giải quyết vấn đề và tạo ra các chiến lược hiệu quả.

KHUYẾN KHÍCH ĐỘI NGŨ LÀM VIỆC ĐỘC LẬP

Quản lý có thể giao tiếp hiệu quả với đội ngũ hàng ngày. Các thành viên trong đội ngũ hiểu rõ mục tiêu của đội và có thể tạo điều kiện cho sự cải tiến liên tục. Khi đội ngũ có thể nhìn thấy và theo dõi tiến triển của mình, họ tự chủ trong các công việc hàng ngày và đóng góp của mình.

THU THẬP KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA ĐỘI 

Khi các đội xây dựng và triển khai các chiến lược cá nhân của họ, thành công của đội có thể được thu thập, đánh giá và sử dụng lại như một quy trình tốt nhất của doanh nghiệp. Sau đó, nó tạo ra một kênh thông tin để chia sẻ thông tin vào thực tế.

HIỂN THỊ NỘI DUNG VÀ DỮ LIỆU 3D 

Các thành viên nhóm có thể tận dụng các phương pháp quản lý và sản xuất được thiết kế để tối ưu lên các mô hình ảo, quy trình và nguồn lực của sản phẩm nhằm thảo luận, phân tích và giải quyết vấn đề. Nội dung và thông tin bên ngoài có thể được bổ sung để thích ứng với các mục tiêu khác nhau của nhóm.

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC

Quản lý và thành viên nhóm có thể tương tác với nhau để xác định các bước cần thiết cho phân tích và giải quyết vấn đề. Các công việc có thể được tạo ra và giao cho các thành viên trong nhóm (hoặc các nhóm khác) để đảm bảo tính trách nhiệm và khả năng theo dõi tiến trình. Nó cho phép các nhóm tạo ra các quy trình chính thức để quản lý công việc và làm cho quá trình chuyển giao thông tin giữa các cấp độ trong tổ chức trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

BIẾN "TƯ DUY TINH GỌN” THÀNH TIÊU CHUẨN TRONG KINH DOANH

Thúc đẩy sự cải tiến liên tục bằng cách hướng dẫn các nhóm sử dụng nguyên lý và phương pháp tinh gọn một cách có hệ thống trong mọi cuộc họp. Điều này đem lại sự kỷ luật và chặt chẽ cho đội ngũ để họ có thể áp dụng các phương pháp tốt nhất, hiện đại nhất.

Tập trung vào thiết kế với dịch vụ điện toán đám mây

Kể từ ngày 01/07/2023, tận dụng những khả năng vượt trội như chia sẻ thiết kế 3D, đánh dấu, lưu trữ dữ liệu, đánh giá thiết kế và tính năng cộng tác mạnh mẽ, được tích hợp đầy đủ trong giấy phép SOLIDWORKS 3D CAD Desktop.

Tìm hiểu thêm

Các sản phẩm trong 3DEXPIRIENCE Factory Operations

LEAN TEAM PLAYER

Đặt nguyên tắc lean vào hành động để giải quyết lãng phí hoạt động, biến động, và hiệu suất trong môi trường cuộc họp ảo nhiều nội dung. 

Các tính năng chính:

 • Môi trường đơn giản và dễ sử dụng,mọi người đều có thể truy cập (trên Cloud hoặc trực tiếp).

 • Kết hợp phương pháp tinh gọn vào quy trình làm việc của nhóm, tích hợp dữ liệu vận hành và thông tin đồ họa để hướng dẫn sự hợp tác và phân tích.

 • Ghi lại công việc và nhiệm vụ để đảm bảo khả năng theo dõi tiến trình và giải quyết vấn đề.

 • Có khả năng điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với những thách thức và mục tiêu khác nhau của các nhóm làm việc.


Yêu cầu báo giá

Các giải pháp sản xuất khác

3DEXPERIENCE CLOUD PLM

Lập kế hoạch cho thành công của bạn với các công cụ PLM trên Cloud, hoàn toàn tích hợp dữ liệu thiết kế.

Tìm hiểu thêm

3DEXPERIENCE NC PROGRAMMING

Một môi trường làm việc ảo chân thực để tạo, cải thiện và kiểm định các chương trình NC từ dữ liệu CAD gốc được liên kết trực tiếp.

Tìm hiểu thêm

  Yêu cầu hệ thống cho 3DEXPERIENCE Factory Operations

  Truy cập trang Yêu Cầu Hệ Thống của chúng tôi để tìm hiểu các cấu hình hệ thống cho 3DEXPERIENCE Factory Operations

  Yêu cầu hệ thống 


  Các bài Blog

  Bạn cần tư vấn về các sản phẩm 3DEXPERIENCE Factory Operations?

  Trải nghiệm thử ngay hôm nay!