3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Tương lai của thiết kế là sự hợp tác

Kết nối giải pháp SOLIDWORKS 3D CAD hàng đầu trong ngành với nền tảng 3DEXPERIENCE,

một môi trường phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng điện toán đám mây duy nhất.

 
 

Trải nghiệm ngay

 
 

Về ưu đãi 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Tương lai của doanh nghiệp của bạn là hợp tác… và các Ưu đãi SOLIDWORKS mới cũng vậy: Một bộ khả năng thiết kế 3D trực quan và mạnh mẽ kết hợp với quản lý dữ liệu, thiết kế khái niệm với mô hình chia nhỏ. Giờ đây, bạn có thể kết nối đúng người với thông tin thời gian thực và công cụ phù hợp — trên một nền tảng thống nhất — để đưa ra quyết định tốt hơn nhanh hơn.

Trải nghiệm ngay

Standard Offer

Premium Offer

Bạn cần thêm thông tin chi tiết giữa các phiên bản 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS?

So sánh các phiên bản

Chuyển đổi phát triển sản phẩm

Xem cách 3DEXPERIENCE Works đưa thiết kế, cộng tác và quản lý sản phẩm lên nền tảng điện toán đám mây -
sau đó hãy tự mình trải nghiệm thử!
 
 

Bắt đầu với nền tảng 3DEXPERIENCE

Video này cho người dùng biết cách đi sâu vào Nền tảng 3DEXPERIENCE để bắt đầu tạo các thiết kế mới.

 
 

Các nguyên tắc cơ bản về cộng đồng trên nền tảng 3DEXPERIENCE

Tìm hiểu cách bạn có thể cải thiện khả năng cộng tác của nhóm bằng cách tận dụng Cộng đồng trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Chia sẻ ý tưởng, sắp xếp quá trình phát triển cũng như hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng để xây dựng cơ sở kiến thức sẵn có cho mọi người trong nhóm của bạn.

 
 

Quản lý tác vụ trên Nền tảng 3DEXPERIENCE

Xem video này để tìm hiểu cách dễ dàng tạo các nhiệm vụ bằng ứng dụng Collaborative Tasks và theo dõi tiến độ để bạn có thể đảm bảo các dự án của mình được hoàn thành đúng thời hạn.

 
 

Quản lý dự án trên Nền tảng 3DEXPERIENCE

Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng ứng dụng Project Planning trên Nền tảng 3DEXPERIENCE để tích hợp các nỗ lực quản lý dự án với tài nguyên, nhiệm vụ và sản phẩm được giao để bạn có thể cải thiện cách lập kế hoạch, thực hiện và giám sát dự án.

Công cụ thiết kế dựa trên đám mây có nghĩa là bạn đang đổi mới ở mọi nơi

Đối với các nhà thiết kế sản phẩm, đây là nơi mà niềm vui thực sự bắt đầu. Thiết kế dựa trên đám mây cho phép hành động mọi lúc mọi nơi. Tuyệt vời hơn nữa, 3DEXPERIENCE Works còn mở ra các phương pháp tiếp cận quy trình làm việc mới với 3D Creator, xDesign và thế mạnh của mô hình định dạng tự do với 3D Sculptor, có xShape. Xem những khả năng này đang hoạt động và tìm hiểu cách tận dụng nhiều công cụ thiết kế để nâng cấp thiết kế của bạn.
 
 

Ứng dụng thiết kế 3DEXPERIENCE cho SOLIDWORKS Desktop

Video này giới thiệu sự cộng tác giữa CAD truyền thống của SOLIDWORKS Desktop và các công cụ thiết kế 3D trên Nền tảng 3DEXPERIENCE.

 
 

Tạo các components trong xDesign

Video này nêu bật khả năng mô hình hóa thành phần và các bộ phận độc đáo của xDesign.

 
 

Tạo Assemblies trong xDesign

Video này nêu bật những cách độc đáo mà bạn có thể xây dựng các cụm lắp ráp trong xDesign.

 
 

Lập mô hình phân khu với xShape

Video này nêu bật các khả năng độc đáo mà xShape cung cấp cho mô hình Phân khu (SubD).

 
 

Tận dụng nhiều ứng dụng thiết kế trên Nền tảng 3DEXPERIENCE

Video này nêu bật tính linh hoạt của việc có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng thiết kế trên Nền tảng 3DEXPERIENCE để tận dụng các công cụ khác nhau cho các thách thức thiết kế khác nhau.

Quản lý dữ liệu sản phẩm của bạn bằng Công cụ đám mây nâng cao

Được rồi, quản lý dữ liệu có thể không thú vị như thiết kế, nhưng nó rất quan trọng để phát triển sản phẩm thành công của doanh nghiệp. Bây giờ, hãy tìm hiểu cách 3DEXPERIENCE Works giúp bạn có thể bảo mật, chia sẻ và quản lý dữ liệu của mình trong một môi trường cộng tác, tương tác, dựa trên đám mây.
 
 

Truy cập và chia sẻ dữ liệu cách bảo mật trên Nền tảng 3DEXPERIENCE

Xem video này để tìm hiểu cách tạo Collaborative Spaces trên Nền tảng 3DEXPERIENCE để cho phép các thành viên trong nhóm truy cập và làm việc trên dữ liệu một cách đồng bộ và bảo mật, thiết lập chuỗi kỹ thuật số để tăng tốc hoạt động của công ty.

 
 

Sắp xếp các dư liệu thiết kế và dữ liệu liên quan trên nền tảng 3DEXPERIENCE

Xem video này để tìm hiểu cách tạo và tận dụng Bookmarks trên Nền tảng 3DEXPERIENCE để sắp xếp và dễ dàng truy cập các phần thông tin thiết kế quan trọng khi bạn cần chúng.

 
 

Design Revisions, Branches và quyền sở hữu trên nền tảng 3DEXPERIENCE

Xem video này để tìm hiểu cách bạn có thể phát hành, sửa đổi, phân nhánh, di chuyển và xóa dữ liệu sản phẩm trực tiếp từ trình duyệt web của mình bằng Ứng dụng Collaborative Lifecycle trên Nền tảng 3DEXPERIENCE.

 
 

Comparing Geometry, Changes and Finding Duplicates on the 3DEXPERIENCE Platform

Xem video này để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng Compare trên Nền tảng 3DEXPERIENCE để dễ dàng hình dung những thay đổi trong thiết kế và lắp ráp sản phẩm bằng cách chỉ cần kéo và thả các đối tượng quan tâm và kết quả so sánh sẽ tự động tải.

Có câu hỏi về ưu đãi 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS ?

Chúng tôi có thể giúp bạn xác định lựa chọn tốt nhất cho đội ngũ của mình.