PHẦN MỀM SOLIDWORKS MBD

Xác định, sắp xếp và xuất bản các chú thích 3D, bao gồm dữ liệu mô hình 3D ở các định dạng tệp tiêu chuẩn ngành

Trải nghiệm ngay

 
 

Why Choose SOLIDWORKS MBD software?

SOLIDWORKS® Model-Based Definition (MBD) cho phép bạn ghi kích thước, dung sai, bảng kê vật liệu (BOM) và các chú thích khác trực tiếp trên mô hình 3D; Phần mềm MBD cho bạn khả năng tùy chỉnh các mẫu thư viện để ra bản vẽ sản xuất nhanh chóng, thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của chi tiết hoặc bất kỳ cụm lắp ráp nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cho hoạt động yêu cầu báo giá (RFQ) hay báo cáo chất lượng sản phẩm. SOLIDWORKS MBD hỗ trợ xuất sang các định dạng thông dụng chẳng hạn như eDrawings®, STEP 242 và 3D PDF để truyền tải nội dung trong mô hình 3D của bạn một cách rõ ràng nhất.

Để áp dụng thực tiễn dễ dàng dựa trên mô hình, một số tính năng mới được thêm vào SOLIDWORKS Standard, bạn có thể chú thích hoặc lắp ráp 3D từng phần, sắp xếp các định nghĩa 3D với các chế độ xem chú thích và giao tiếp eDrawings trực tiếp trong 3D.

Trải nghiệm ngay

CÁC TÍNH NĂNG CỦA SOLIDWORKS MBD  

Xác định chú thích 3D

SOLIDWORKS MBD giúp bạn xác định chú thích dựa trên tính năng trong bộ phận và cụm (DimXpert), đồng thời nhập chú thích 3D từ các định dạng CAD phổ biến để thiết kế hiệu quả hơn.

Khi số lượng chú thích 3D trở nên quá nhiều, bạn có thể tự động hiển thị và ẩn chú thích khi mô hình xoay, chụp cài đặt toàn diện với chế độ xem 3D tương tự như đánh dấu trang trực quan, so sánh sự khác biệt về chú thích 3D giữa các bản sửa đổi để nắm bắt những khác biệt tinh tế nhưng quan trọng và sử dụng lại chế độ xem 3D trong bản vẽ 2D khi cần thiết.

SOLIDWORKS MBD giúp bạn giao tiếp trực tiếp dưới dạng 3D. Nếu bạn thích 3D PDF, phần mềm có thể tùy chỉnh các mẫu, kiểm soát độ chính xác và kích thước PDF, xuất bản bảng BOM và ghi chú, đính kèm nhiều tệp khi xuất bản, tạo và đính kèm tệp STEP242. SOLIDWORKS MBD cũng có thể xuất eDrawings hoặc STEP 242 với các chú thích có thể đọc được bằng phần mềm.

Không giống như thông tin sai lệch trong bản vẽ 2D và sản xuất dựa trên bản vẽ 2D ngày tháng, SOLIDWORKS MBD hỗ trợ giao tiếp kỹ thuật 3D với các thông số kỹ thuật 3D tích hợp, rõ ràng hơn, giảm sự mơ hồ và đường dẫn cập nhật ngắn hơn.

SOLIDWORKS MBD bổ sung thêm sự rõ ràng trong giao tiếp sản xuất với các thông số kỹ thuật tích hợp 3D, cũng có thể tự động điều khiển các ứng dụng xuôi dòng, chẳng hạn như lập trình CAM và CMM. SOLIDWORKS MBD cho phép chú thích 3D ngoài lập trình dựa trên hình học.

SOLIDWORKS MBD xác định và tổ chức các thông số kỹ thuật 3D trực quan được tích hợp với các mô hình, giúp rút ngắn đường cong học tập. Đầu ra của STEP 242 và PDF 3D chất lượng cao tuân thủ tiêu chuẩn lưu trữ và truy xuất dài hạn (LOTAR).

Bạn có câu hỏi về SOLIDWORKS MBD?

SOLIDWORKS MBD cho phép bạn và nhóm của bạn nhanh chóng xác định và tổ chức thông tin thiết kế và sản xuất để tự động hóa sản xuất, giảm sự mơ hồ và đơn giản hóa hoạt động sản xuất.