SOLIDWORKS MBD 
XÁC ĐỊNH, TỔ CHỨC, VÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM 3D (3D PRODUCT MANUFACTURING INFORMATION - PMI)

Phần mềm thiết kế SOLIDWORKS MBD

Giới thiệu SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) là một giải pháp sản xuất không bản vẽ được tích hợp cho SOLIDWORKS, giúp xác định, tổ chức và xuất bản Thông tin Sản xuất Sản phẩm 3D (PMI) bao gồm dữ liệu mô hình 3D trong các định dạng tệp tiêu chuẩn công nghiệp.

Đăng ký dùng thử

 
 

Đặc điểm nổi bật của phần mềm SOLIDWORKS MBD

 • Xác định 3D PMI:  Xác định Thông tin Sản xuất Sản phẩm 3D (PMI) bao gồm kích thước, dung sai, dữ liệu mô hình, bề mặt hoàn thiện, ký hiệu mối hàn, Bảng chi tiết nguyên vật liệu (BOM), các bảng biểu, ghi chú, và các chú thích khác.

 • Tổ chức 3D PMI:  Quản lý hiệu quả PMI 3D với cấu trúc rõ ràng, trực quan và dễ truy cập.

 • Các mẫu đầu ra tùy chỉnh:   Tùy chỉnh mẫu xuất đầu ra 3D cho nhiều loại đầu ra [như bản vẽ kỹ thuật và yêu cầu báo giá (RFQ)] và các phòng ban [như phòng Vận hành, Sản xuất, Kiểm tra chất lượng và Mua sắm].

 • Xuất bản các bản vẽ 3D PDF: Xuất bản dữ liệu 3D và PMI sang các định dạng  tệp tiêu chuẩn công nghiệp, chẳng hạn như 3D  PDF và eDrawings.

 • Các tiêu chuẩn công nghiệp được hỗ trợ: Hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghiệp, bao gồm Tiêu chuẩn Quân đội 31000A, ASME Y14.41, ISO 16792 và DIN ISO 16792.

 • Chia sẻ dữ liệu 3D:   Chia sẻ và lưu trữ dữ liệu 3D để giảm thiểu thời gian xử lý lại mô hình hoặc chỉnh sửa các bản vẽ 2D.

SOLIDWORKS MBD: Giúp tạo báo cáo kiểm tra nhanh chóng từ đầu đến cuối quá trình sản xuất

SOLIDWORKS Model-Based Definition (MBD) cho phép bạn ghi kích thước, dung sai, bảng kê vật liệu (BOM) và các chú thích khác trực tiếp trên mô hình 3D; Phần mềm MBD cho bạn khả năng tùy chỉnh các mẫu thư viện để ra bản vẽ sản xuất nhanh chóng, thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của chi tiết hoặc bất kỳ cụm lắp ráp nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cho hoạt động yêu cầu báo giá (RFQ) hay báo cáo chất lượng sản phẩm. SOLIDWORKS MBD hỗ trợ xuất sang các định dạng thông dụng chẳng hạn như eDrawings®, STEP 242 và 3D PDF để truyền tải nội dung trong mô hình 3D của bạn một cách rõ ràng nhất.

Để áp dụng thực tiễn dễ dàng dựa trên mô hình, một số tính năng mới được thêm vào SOLIDWORKS Standard, bạn có thể chú thích hoặc lắp ráp 3D từng phần, sắp xếp các định nghĩa 3D với các chế độ xem chú thích và giao tiếp eDrawings trực tiếp trong 3D.

So sánh SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD

TRADITIONAL SOLIDWORKS

XÁC ĐỊNH THÔNG TIN SẢN XUẤT SẢN PHẨM 3D (PMI)
 • Tạo kích thước thông minh, dung sai, và chú thích (DimXpert)

 • Tạo kích thước tự do, dung sai, và chút thích (Reference Dimensions)

 • Bảng chi tiết nguyên vật liệu (BOM) đầy đủ

 

 

 • Mặt nhìn chú thích 3D (3D Annotation View)

 

 

 • Tự động hiện và ẩn các chú thích khi xoay mô hình

 • 3D Views ghi lại các mặt nhìn chú thích, cấu hình, trạng thái hiển thị, hình chiếu mặt cắt, và các thiết lập mặt nhìn khác

 • Mặt nhìn phá 3D (Break View)

 • Mặt nhìn phân rã hướng tâm 3D (3D Radial Explode View)

 

 

 • Xuất bản sang eDrawings

 

 

 • Nguồn phong phú các mẫu đầu ra 3D được định dạng sẵn

 • Tuỳ chỉnh mẫu đầu ra 3D

 • 3D PDF với 3D PMI, các mặt nhìn, và tính chất Meta

 

 

Yêu cầu hệ thống cho SOLIDWORKS MBD

Truy cập trang Yêu Cầu Hệ Thống của chúng tôi để tìm hiểu các cấu hình hệ thống cho SOLIDWORKS MBD

Yêu cầu hệ thống 


Các bài Blog

Bạn cần tư vấn về các phiên bản SOLIDWORKS MBD?

SOLIDWORKS MBD cho phép bạn và nhóm của bạn nhanh chóng xác định và tổ chức thông tin thiết kế và sản xuất để tự động hóa sản xuất, giảm sự mơ hồ và đơn giản hóa hoạt động sản xuất.