SOLIDWORKS PDM

Các giải pháp Quản lý dữ liệu thiết kế (PDM) của SOLIDWORKS® giúp bạn kiểm soát dữ liệu thiết kế của mình và cải thiện đáng kể cách thức nhóm của bạn quản lý và cộng tác phát triển sản phẩm


Trải nghiệm ngay

 
 

Tại Sao Chọn Phần Mềm SOLIDWORKS PDM?

Quản lý các tệp dữ liệu và tài liệu của bạn để tối đa hóa năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. SOLIDWORKS PDM cho phép các nhóm của bạn lưu trữ và lập chỉ số dữ liệu thiết kế một cách an toàn để truy xuất nhanh chóng, loại bỏ các mối quan tâm về kiểm soát phiên bản và mất dữ liệu, đồng thời cộng tác trên các thiết kế ở nhiều vị trí.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard là ứng dụng quản lý dữ liệu lý tưởng cho các khách hàng SOLIDWORKS nhỏ single-site với giải pháp dễ sử dụng có thể dễ dàng nâng cấp lên SOLIDWORKS PDM Professional khi nhu cầu thay đổi. SOLIDWORKS PDM Standard sử dụng Microsoft® SQL Server Express.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional là một ứng dụng toàn diện sử dụng Microsoft SQL Server Standard để cung cấp hiệu suất và khả năng mở rộng cao, đồng thời được tích hợp cùng với các tích hợp cho các ứng dụng tác giả khác nhau, bao gồm các ứng dụng CAD của bên thứ ba và Microsoft Office.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage là một hệ thống quản lý dữ liệu dựa trên bản ghi, nâng cao, mở rộng quản lý tệp toàn cầu và cho phép tích hợp ứng dụng SOLIDWORKS PDM Professional bao gồm khả năng toàn diện mà bạn có thể sử dụng và phân phối cho nhiều lĩnh vực kinh doanh của mình.

Yêu cầu báo giá

Bạn có câu hỏi về các sản phẩm SOLIDWORKS PDM?

Các giải pháp SOLIDWORKS PDM cho phép bạn và nhóm của bạn theo dõi, quản lý và bảo vệ dữ liệu sản phẩm một cách an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cộng tác và tái sử dụng sản phẩm, đồng thời giảm lỗi bằng cách tự động kiểm soát sửa đổi.