Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích & phạm vi thu thập thông tin:

Các loại thông tin cá nhân PCB GraphTech Việt Nam thu thập từ Quý khách phụ thuộc vào những tình huống và loại dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi cung cấp:

Cụ thể, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như tên công ty, họ tên, chức vụ, email, số điện thoại, địa chỉ, số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và ngày hết hạn, địa chỉ gửi hóa đơn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý khách khi Quý khách làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư (cho dù là thư, fax hay email), truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi Quý khách gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về Quý khách từ một bên thứ ba, ví dụ: từ tổng đài chăm sóc khách hàng, chat box, từ các kênh social của công ty như Facebook, Linkedin...

2. Bảo mật dữ liệu:

Để đảm bảo tính bảo mật thông tin của Quý khách, PCB GraphTech Việt Nam cam kết thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu sử dụng dịch vụ, giao dịch giữa khách hàng và phía công ty.

  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thông báo các chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động sắp tới từ PCB GraphTech Việt Nam

  • Không tiết lộ thông tin cá nhân, doanh nghiệp cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc pháp luật yêu cầu.

  • Thông tin của khách hàng được lưu trữ và cập nhật chính xác

  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả đối với nhân viên công ty.

  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng hoặc thông tin doanh nghiệp phải được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do PCB GraphTech Việt Nam đề ra.

3. Bảo mật thông tin khách hàng: 

Chương trình khuyến mại, tiếp thị, thông báo chung: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại, PCB GraphTech Việt Nam có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Công ty có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và e-voucher, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân/ doanh nghiệp sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

5. Điều khoản khác:

PCB GraphTech Việt Nam có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/hiển thị trên website của PCB GraphTech Việt Nam.

6. Cam kết bảo vệ thông tin khách hàng:

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho nhiều cơ quan thi hành pháp luật hoặc dưới sự cho phép của Quý khách.

Ngoài những điều nêu trên, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách mà không được Quý khách chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.

Nếu Quý khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của Quý khách hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của Quý khách tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.

Thông tin liên hệ:

Công Ty TNHH PCB GraphTech Việt Nam

Văn phòng: Tầng 3, 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Hotline: +84 28 6292 1170

Email: info@pcb-graphtech.com.vn

Website: www.pcbgvn.com | www.pcb-graphtech.com.vn