3DSwymer

Kết nối và cộng tác trong một nền tảng duy nhất trên đám mây, cho phép toàn bộ tổ chức của bạn luôn cập nhật và đổi mới


Trải nghiệm ngay

Kết nối, thành công

Là một phần của danh mục 3DEXPERIENCE Works,  3DSwymer kết nối tất cả người dùng thông qua các ứng dụng và dịch vụ mạnh mẽ, cung cấp một không gian sống động, nơi họ có thể cộng tác, thử nghiệm và sáng tạo cùng nhau. Sử dụng sức mạnh của nền tảng 3DEXPERIENCE dựa trên đám mây, các công ty có thể giữ cho nhân viên, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng luôn cập nhật thông tin trên toàn cầu, mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị được kết nối.

 
 

Làm việc từ mọi nơi

Cho dù đó là sự thoải mái tại nhà riêng của bạn hay tại văn phòng, 3DSwymer cung cấp khả năng truy cập từ xa từ mọi nơi trên thế giới, trên thiết bị bạn chọn, ngay từ trình duyệt của bạn.

Kết nối trên đám mây

Thêm sức mạnh của cộng tác và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng 3DEXPERIENCE, đồng thời tạo trung tâm cho tất cả thông tin của bạn ở một nơi an toàn, thuận tiện, nơi bạn có thể cộng tác trên đám mây bất cứ lúc nào.

Tham gia mạng xã hội

Tạo cộng đồng xã hội, giao nhiệm vụ và nắm bắt kiến thức bằng cách sử dụng blog, cuộc trò chuyện và cuộc gọi điện video để tương tác với đồng nghiệp của bạn và tăng năng suất.

Ứng dụng cho tất cả - từ thiết kế đến thị trường

3DSwymer được trang bị các ứng dụng dễ tìm và dễ sử dụng để bạn có thể nhanh chóng hoàn thành công việc, bao gồm:

 • 3DDashboard- Tạo trang tổng quan cho các chế độ xem được cá nhân hóa để có thông tin cập nhật liên quan đến bạn, nhóm của bạn và điều hành

 • Môi trường 3DSwym- Tận dụng cộng đồng của bạn để chia sẻ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng; giao nhiệm vụ và hơn thế nữa

 • 3DPlay - một trình xem trực quan, nơi các mô hình CAD có thể được trực quan hóa, xoay, cắt, đo và chú thích

 • 3DDrive- Lưu trữ, quản lý và chia sẻ tệp một cách an toàn với các nhà thiết kế khác để chỉnh sửa hoặc cho các nhà cung cấp xem trước

Giải pháp cho mọi người

Cho dù bạn là nhà thiết kế, kỹ sư hay nhà quản lý, 3DSwymer đều có các công cụ mang lại lợi ích cho bạn. Điểm nổi bật bao gồm:

 • Người quản lý thiết kế sản phẩm có thể giao các dự án và nhanh chóng tạo một nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ

 • Các nhà thiết kế và kỹ sư có thể cộng tác với tất cả các phòng ban để nhận phản hồi về thiết kế hoặc chia sẻ ý tưởng trong cộng đồng 3DSwym

 • Khả năng tìm kiếm mạnh mẽ bằng cách sử dụng 3DSearch sử dụng ai, cái gì, khi nào, v.v. để thu hẹp kết quả tìm kiếm

 • Tích hợp liền mạch với các vai trò khác trong 3DEXPERIENCE Works, cung cấp thiết kế đồng thời giữa các bộ môn

Mọi người đều thắng

Đó là nỗ lực của cả nhóm và 3DSwymer giúp toàn bộ tổ chức của bạn giao tiếp và cộng tác hiệu quả. Các lợi ích chính bao gồm:

 • Cộng tác trong một môi trường duy nhất, nơi bạn có thể chia sẻ và lưu trữ dữ liệu SOLIDWORKS® và các tệp khác một cách an toàn và sử dụng các vai trò khác

 • Truy cập tất cả các khả năng cần thiết để cộng tác trong một nền tảng. Không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ rời rạc nữa

 • Đổi mới với một cách tự tin bằng cách thu hút các bên liên quan sớm tham gia vào quá trình thiết kế

 • Cải thiện năng suất trên toàn diện bằng cách chia sẻ một cách an toàn và dễ dàng, tốn ít thời gian hơn để cập nhật dữ liệu và quản lý trạng thái

Bạn đã sẵn sàng cải thiện cách giao tiếp chưa?

Khám phá 3DSwymer và mở rộng sự đổi mới trong tổ chức của bạn bằng cách tận dụng đám mây ngay hôm nay.