SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn dễ dàng tích hợp các thiết kế sơ đồ điện vào mô hình sản phẩm  SOLIDWORKS 3D

Trải nghiệm ngay

 
 

Tại sao nên chọn SOLIDWORKS Electrical 3D?

SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các thành phần điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các phần tử thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa nên bất kỳ thay đổi nào cũng được cập nhật tự động.

Trải nghiệm ngay

SOLIDWORKS Electrical Schematic

SOLIDWORKS Electrical Schematic có giao diện trực quan và dễ sử dụng, tự động hóa các công việc phức tạp, chẳng hạn như tham chiếu chéo liên hệ và bản vẽ thiết bị đầu cuối. Nó tăng tốc độ phát triển sản phẩm bằng cách giảm thiểu đồng thời các công việc lặp đi lặp lại liên quan đến việc phát triển các sơ đồ điện.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D cho phép bạn đặt các thành phần điện và sử dụng công nghệ định tuyến SOLIDWORKS để tự động kết nối các phần tử thiết kế điện trong mô hình 3D. Sơ đồ 2D và mô hình 3D được đồng bộ hóa nên bất kỳ thay đổi nào cũng được cập nhật tự động.

Yêu cầu báo giá

SOLIDWORKS Electrical Professional

Lập kế hoạch hệ thống điện, nhúng yêu cầu một bộ công cụ điện thống nhất, cung cấp các công cụ sơ đồ đơn và nhiều dòng. Thiết kế hệ thống nhúng cũng yêu cầu tất cả các công việc ở dạng 2D và 3D phải được đồng bộ cho cả phần cơ và điện.


Yêu cầu báo giá

Bạn có câu hỏi về SOLIDWORKS Electrical Schematic?

Các giải pháp SOLIDWORKS Electrical Schematic cho phép bạn và nhóm của bạn đơn giản hóa việc phát triển các hệ thống điện nhúng cho máy móc và các ứng dụng khác.