Biên Dạng Tự Do Với DOME FREEFORM DEFORM Trong SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Tips & Tricks

SOLIDWORKS Tips & Tricks

Biên Dạng Tự Do Với DOME FREEFORM DEFORM Trong SOLIDWORKS

Bạn có thể đã nhìn thấy một số sản phẩm thủy tinh, chai hoặc cốc nào đó có vết lõm ở đáy. Một cách tiếp cận để tạo ra tính năng này là thực hiện revolved cut hoặc Extruded Cut, sau đó là fillet. Tuy nhiên, phần mềm SOLIDWORKS cung cấp một công cụ có thể được áp dụng cho trường hợp này được gọi là Dome. Cho dù bạn đang thực hiện các bộ phận ép nhựa cần lõm vào hoặc cần một vết lồi nhanh chóng có thể được tạo mẫu dễ dàng, tính năng Dome có thể là một phần trực quan đơn giản trong quy trình làm việc của bạn.

Ngoài ra giúp các nhà thiết kế có thể tạo các bề mặt phức tạp hơn mong muốn với ít bước thực hiện và dễ dàng thay đổi các hướng thiết kế tốt hơn nhanh chóng, cũng có thể giúp bạn tạo ra các hình dáng liền mạch và ấn tượng về kiểu dáng.

Hãy xem video này để xem một ứng dụng cho tính năng tuyệt vời này.

 
 


Biên Dạng Tự Do Với DOME FREEFORM DEFORM Trong SOLIDWORKS
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 7 tháng 2, 2022
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Xây Dựng Biên Dạng Tự Do Với Freeform Trong SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Tips & Tricks