Cách thức tích hợp tệp dữ liệu ngoài vào bên trong dự án SOLIDWORKS Electrical

Trong SOLIDWORKS Electrical, các tài liệu bên ngoài có thể được thêm vào một dự án. Nó có thể được lưu trữ bên trong kho lưu trữ dự án hoặc được thêm vào dưới dạng một phím tắt.

  • Thêm một tệp dữ liệu vào sẽ mang luôn tệp đó vào trong project, và sẽ không tạo ra bất kỳ liên kết nào dẫn về vị trí ban đầu. Khi các tệp được cập nhật, những cập nhật này cũng sẽ không được truyền tới tệp đó trong project.

  • Thêm một phím tắt cho tệp dữ liệu sẽ cho phép các tài liệu được tham chiếu một tệp, và nếu tệp đó được cập nhật nhưng vẫn giữ tên giống với tên ban đầu và vẫn ở yên trong cùng một vị trí, thì tệp đó sẽ tự động mở dưới dạng phiên bản mới được cập nhật. Tên của tệp cũng sẽ là tên của tệp tài liệu được nhập vào trong project.

Thêm một tệp dữ liệu vào project SOLIDWORKS Electrical

Để thêm một tệp dữ liệu vào project SOLIDWORKS Electrical, bạn hãy chuột phải vào project đó hoặc một thư mục bên trong project, sau đó chọn New > Data files… hay Data file shortcuts

Những tệp tài liệu mà đã được bạn thêm vào hoặc liên kết với project, giờ đây sẽ xuất hiện bên trong project hoặc thư mục con của project đó, và có thể được nhấp đúp chuột để mở ra.

Trong SOLIDWORKS Electrical 2022 trở lên, bạn có tùy chọn xuất tệp PDF, trong đó các tệp PDF được tạo sẽ bao gồm toàn bộ nội dung của dự án. Cả tệp dữ liệu và lối tắt tệp dữ liệu đều sẽ được đưa vào PDF khi xuất. Lưu ý rằng tính năng in tệp dữ liệu này không có trong các phiên bản SOLIDWORKS Electrical trước năm 2022.

Hãy theo dõi bài đăng blog tiếp theo của chúng tôi Tại đây!

Cách thức tích hợp tệp dữ liệu ngoài vào bên trong dự án SOLIDWORKS Electrical
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Phước Kha 23 tháng 2, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Đánh dấu các linh kiện - Bước quan trọng khi xây dựng thiết kế điện trong SOLIDWORKS ELECTRICAL