Giám sát thiết kế thời gian thực với SOLIDWORKS Sensors

Giám sát thiết kế thời gian thực với

tính năng cảm biến SOLIDWORKS Sensors

SOLIDWORKS Sensors (Tính năng cảm biến trong Phần mềm SOLIDWORKS) có thể được sử dụng để giám sát các thuộc tính của Part hoặc Assembly  để đảm bảo mô hình của tuân thủ các yêu cầu thiết kế cần thiết khi làm việc. Sau khi tạo cảm biến, SOLIDWORKS sẽ thông báo cho người dùng nếu một tham số hoặc thuộc tính nhất định khác với giá trị hoặc phạm vi chấp nhận được đã chỉ định.

Trong ví dụ này, có một mô hình nặng 183,5 gram và có yêu cầu thiết kế là Part không thể vượt quá 190 gram. PCB Graphtech Vietnam sẽ hướng dẫn quy trình tạo cảm biến có cảnh báo. Sau đó, sẽ thực hiện thay đổi đối với mô hình để minh họa cách thức hoạt động của Thông báo cảm biến.

Cách tạo cảm biến với SOLIDWORKS Sensors

1. Nhấp chuột phải vào thư mục Sensor trong FeatureManager Design Tree và chọn “Add Sensor” (Nếu không thấy thư mục Sensor, hãy đi tới Tool> Option > FeatureManager > Hide/Show Tree Items > Sensors: Show)2. Ở mục Sensor Type, sổ xuống và chọn Mass Properties. Các loại cảm biến khác bao gồm Dữ liệu mô phỏng, Dữ liệu chi phí, Kích thước và Đo lường. Đối với Assembly, Cảm biến tiệm cận và nhiễu cũng có thể được tạo.


3. Ở mục Properties, xổ xuống và chọn Mass.


4. Đối với “Các thực thể cần giám sát”, chọn phần body (phần mềm sẽ đổi màu để dễ nhận diện phần đã chọn). Trong mục Properties, giá trị khối lượng được báo cáo là : 183.5g.


5. Đánh dấu vào ô “Alert” để tạo cảnh báo. Từ đó, sẽ thiết lập thông báo cho người dùng biết body đã được chọn có vượt qua mức khối lượng 190 g hay không.


6. Click Ok để xác nhận đã hoàn thành tạo cảm biến. Người dùng có thể xem cảm biến này (“Mass1”) trong thư mục Sensor folder của thanh FeatureManager Design Tree.

Kích hoạt thông báo cảm biến  


Sau khi cảm biến được thiết lập, có thể tiếp tục làm việc trên mô hình của mình. Lúc này người dùng có thể thêm hoặc bớt Feature, điều chỉnh kích thước. Ở ví dụ này sẽ thử tăng chiều dài tổng thể của Part từ 150mm lên 160mm. Sự thay đổi này khiến khối lượng của model tăng từ 183,5g lên 194,2g. Sau khi mô hình được Rebuild, một thông báo cảnh báo xuất hiện dưới dạng cửa sổ bật lên và có biểu tượng màu vàng bên cạnh Sensor trong Thanh FeatureManager. Cảnh báo cho biết rằng khối lượng của mô hình lớn hơn 190 gram, như được thấy bên dưới.

Sử dụng nhiều loại cảm biến khác nhau

Các cảm biến có thể theo dõi nhiều thuộc tính và thông số bao gồm khoảng cách đo được, kích thước hiện có, thuộc tính khối lượng, kết quả mô phỏng và dữ liệu chi phí. Nếu người dùng có nhiều ràng buộc thiết kế của mình, hoàn toàn có thể tạo nhiều cảm biến và nhanh chóng xem xét tất cả chúng cùng một lúc, như minh họa bên dưới.


Cảm biến trong Assemblies

Ngoài các loại cảm biến có sẵn cho môi trường Part, cảm biến cho môi trường láp ráp cũng có thể kiểm tra sự chồng chéo và độ xâm lấn giữa các thành phần. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, chi tiết Đầu màu vàng đang bị chồng vào chi tiết Xoay màu xám. Cảm biến Interference đã thông báo rằng có chồng chéo giữa các chi tiết đó.


Tính năng Sensor (cảm biến) trong SOLIDWORKS là một “viên ngọc ẩn” giúp người dùng tạo hoặc chỉnh sửa mô hình và theo dõi các ràng buộc thiết kế cũng như cung cấp phản hồi theo thời gian thực.

Mua bản quyền phần mềm SOLIDWORKS giá tốt

PCB GraphTech luôn có chương trình khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn cho Quý Khách hàng khi Mua bản quyền Phần mềm SOLIDWORKS. Liên hệ ngay với chúng tôi!

Giám sát thiết kế thời gian thực với SOLIDWORKS Sensors
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Nguyễn Tâm Thư 31 tháng 1, 2023
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
In 3D từ công cụ Print3D trong Phần mềm SOLIDWORKS