SOLIDWORKS Structure: Công cụ quản lý góc cắt trong Thép hình

Sau khi tạo bất cứ hệ thống nào với Structure System của Solidworks, việc thoát khỏi chế độ thiết kế kết cấu hệ thống sẽ tự động nhắc người dùng sử dụng công cụ quản lý góc. Tiện ích mạnh mẽ này cho phép tất cả các góc hoặc điểm kết nối giữa các phần tử tham gia dễ dàng được điều chỉnh thông qua các tùy chọn cắt khác nhau. Mặc dù SOLIDWORKS thực hiện công việc tuyệt vời khi cố gắng dự đoán hầu hết các điều kiện xử lý, nhưng việc quản lý góc cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn tất cả các góc.


Corner Management

Công cụ quản lý góc cắt trong Thép hình
của Phần mềm SOLIDWORKS Structure

1. Các loại góc có trong Phần mềm SOLIDWORKS

Được thể hiện trong PropertyManager, các góc được sắp xếp thành các nhóm và được mã hóa màu để dễ dàng nhận biết trong vùng đồ họa. Các nhóm được xác định dựa trên số lượng phần tử giao nhau tại mỗi điểm và được phân loại thành ba loại góc khác nhau:

Simple – Nơi phần cuối của một phần tử giao với bất kỳ phần nào của phần tử thứ hai.


Tùy chọn Simple
Two Member –  Nơi các đầu của hai thành viên giao nhau.


Tùy chọn Two member

Complex  –  Trường hợp ba hoặc nhiều thành viên giao nhau.


Complex

2. Các tùy chọn cắt trong SOLIDWORKS Structure

Cả ba loại góc nêu trên đều cung cấp các tùy chọn cắt tương tự nhau, cho phép định cấu hình các góc theo nhiều cách khác nhau. Đối với mỗi loại góc (Simple/ Two member / Complex), các góc riêng lẻ có thể được cấu hình một lần bằng cách chọn một nhóm từ  danh sách Corner Groups hoặc bằng cách chọn một trong các điểm được mã hóa màu nằm trong vùng đồ họa. Ngoài ra, nếu mục đích là giữ nguyên các lựa chọn cắt, tất cả các nhóm trong một loại góc có thể được điều chỉnh đồng thời.

Simple corners cung cấp 2 kiểu cắt, Planar Trim và Body Trim:

Planar Trim - tạo ra một vết cắt phẳng ở phần cuối của phần tử đã cắt. Nó chứa các tùy chọn phụ để lựa chọn giữa planar trim và body trim. Loại thứ nhất tạo ra đường cắt vuông góc để dễ sản xuất, loại thứ hai tạo ra đường cắt có góc để khớp với bộ phận ghép nối.

Body Trim - cung cấp biên dạng cắt để khớp với tất cả các mặt tiếp xúc của phần tử cần ghép nối.


Tương tự, Two Member Corners cũng cho phép Planar Trim và Body Trim với tùy chọn bổ sung Mitre Trim.

Miter Trim  – Tạo một đường cắt vát tiếp xúc đầy đủ của hai phần tử đang kết nối. Góc cắt được xác định tự động để phù hợp với biên dạng. Có thể tùy chọn bổ sung bằng cách chỉ định điểm mặt phẳng cắt vát cho từng nhóm góc.


Planar Trim trong tùy chọn Two member

Planar Trim – Chức năng tương tự như được mô tả cho Simple Corner nhưng có thêm khả năng kiểm soát thứ tự của các phần tử. (Khả dụng với phần tử cắt với nhau)


Body Trim trong tùy chọn Two member

Planar Trim – Chức năng tương tự như được mô tả cho Simple Corner nhưng có thêm khả năng kiểm soát thứ tự của các phần tử. (Khả dụng với phần tử cắt với nhau)

Complex Corners một lần nữa bao gồm các tùy chọn Planar Trim và Body Trim. Dành riêng cho loại góc này, hai tùy chọn cắt khác nhau có thể được thực hiện kết hợp. Là một góc phức tạp liên quan đến ba phần tử trở lên, việc định cấu hình các tùy chọn cắt được xử lý theo một cách độc đáo. Thông qua hệ thống phân cấp hoặc thứ tự hoạt động, chúng tôi có thể chọn chỉ định một phần tử duy nhất làm công cụ cắt . Sau đó, tất cả các phần tử khác có thể được sắp xếp theo thứ tự, theo nhóm Body Trim hoặc nhóm Planar Trim. Nếu một phần tử được chọn trong tùy chọn Tool cắt được xác định, tất cả các phần tử khác sẽ cắt nó trước, cùng với bất kỳ phần tử có tiếp xúc nào dựa trên nhóm phần tử công cụ cắt được liên kết.


Complex Corners

Phần mềm SOLIDWORKS đang có ưu đãi MUA 2 Tặng 1 . Khám phá ngay!

Bạn cần tư vấn về Phần mềm SOLIDWORKS?

Liên hệ tư vấn ngay?

SOLIDWORKS Structure: Công cụ quản lý góc cắt trong Thép hình
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Nguyễn Tâm Thư 21 tháng 2, 2023
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
Những câu hỏi được hỏi nhiều nhất bởi Người dùng SOLIDWORKS về Nền tảng 3DEXPERIENCE