Những thủ thuật tận dụng Sketch trong SOLIDWORKS
Sketch là một môi trường phổ biến trong Phần mềm SOLIDWORKS. Tính năng này cung cấp hình dạng ban đầu cho các Feature 3D phổ biến như Extrude, Revolve, Sweep, v.v. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa tiện ích của môi trường này còn vượt ra ngoài việc tạo Feature đơn giản. Hãy cùng tìm hiểu một số thủ thuật về cách Sketch có thể được tận dụng trong SOLIDWORKS.

Những thủ thuật tận dụng Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS

1. Sử dụng Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS làm tham chiếu độ sâu/hướng

Chọn một đỉnh hoặc điểm cuối để kiểm soát độ sâu và/hoặc chọn một đường để kiểm soát Hướng của tính năng Extrude. Điều này cũng sẽ hoạt động với Extruded Cut trong một cụm lắp ráp.2.Sử dụng Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS  làm Guide Curve  

Đối với tính năng Sweep hoặc Loft, Guide Curve được sử dụng trong môi trường Sketch để kiểm soát hình dạng và kích thước của các biên dạng được nội suy khi lệnh tạo mô hình 3D quét đến. Tương tự, Direction 2 của các lệnh Boundary  có thể sử dụng Sketch làm tham chiếu.

Mẹo: sử dụng ràng buộc Pierce để kết nối (các) biên dạng và các Sketch để dùng tùy chọn Guide Curve ( Direction 2).


3. Sử dụng Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS làm Centerline cho lệnh Loft  

Khi sử dụng lệnh Loft, Centerline của Sketch tham chiếu sẽ ảnh hưởng đến hình dạng tổng thể bằng cách kiểm soát biên dạng của Centerline Parameters.4. Sử dụng Sketch làm tham chiếu Hướng cho tiếp tuyến Start/End Constraint

Tính năng Loft có thể bị ảnh hưởng bằng cách chọn một đường Sketch làm tham chiếu tiếp tuyến ở đầu hoặc cuối của lệnh Loft. Tương tự vậy tính năng Boundary cũng có sẵn tùy chọn này ở cả Direction 1 & Direction 2.5. Sử dụng Sketch làm tham chiếu Hướng cho tính năng Linear Pattern 

Đôi khi chúng ta cần tạo các mẫu tuyến tính trên một mô hình không có bất kỳ cạnh tuyến tính hữu ích nào. Trước tiên, hãy tạo một Sketch với nhiều đường được định hướng theo hướng thích hợp và sau đó chọn những đường được Sketch khi sử dụng tính năng tạo mẫu theo tuyến tính.6. Sử dụng Đường Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS làm trục cho Circular Pattern 

Kỹ thuật này hữu ích khi không có bất kỳ cấu trúc liên kết nào trong mô hình dễ dàng xác định trục, chẳng hạn như mặt hình trụ hoặc cạnh hình tròn. Chỉ cần Sketch một đường thẳng ở vị trí thích hợp và sau đó sử dụng nó làm trục quay cho tính năng Circular Pattern.7. Sử dụng Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS để xác định Hình học tham chiếu (Planes, Axis, Point)

Chúng ta thường cần tạo hình học xây dựng trung gian làm tham chiếu để định vị tính năng Tham chiếu 3D. Bản Sketch cho phép bạn tạo các tham chiếu để dễ dàng xây dựng (Planes, Axes, and Points) chính xác khi cần.Chúng tôi đã nêu lên 7 cách được sử dụng phổ biến của Sketch trong Phần mềm SOLIDWORKS. Mặc dù đã tập trung vào mô hình hóa Part, nhưng đây không phải là danh sách đầy đủ và có nhiều tình huống khác mà Sketch có thể hữu ích. Sketches cũng có tiện ích mở rộng trong Assemblies and Drawings.

Bạn Quan tâm đến Phần mềm SOLIDWORKS?

Hãy liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn mức giá phù hợp nhất!

Những thủ thuật tận dụng Sketch trong SOLIDWORKS
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Nguyễn Tâm Thư 4 tháng 5, 2023
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
[REUP APRIL WEBINAR] Hợp nhất đa nền tảng trong thiết kế sản phẩm với 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS