Structural Designer

Giải pháp mô phỏng thiết kế trực quan dành cho Designer mong muốn sản phẩm vận hành hiệu quả được đánh giá trong điều kiện tĩnh tuyến tính để hướng dẫn quy trình thiết kế


Trải nghiệm ngay

Structural Designer

 • Structural Designer cung cấp hướng dẫn dựa trên mô phỏng thiết kế trực quan trong quá trình thiết kế sản phẩm để dễ dàng có được thông tin kĩ thuật cần thiết cho các quyết định thiết kế sáng suốt.

 • Structural Designer là role được phát triển với tư duy của designer. Quy trình thiết kế được tạo ra nhờ thực nghiệm lặp lại nhiều lần, nhiều ý tưởng sáng tạo thành công đưa sản phẩm tốt nhất vào sản xuất. Với Structural design, bất kì Designer nào cũng có thể đánh giá hành vi của sản phẩm cho mỗi lần thực nghiệm lặp lại để cải thiện hiệu suất sản phẩm, giảm thời gian và chi phí của quá trình phát triển sản phẩm.

 • Structural Designer cung cấp tính năng mô phỏng tuyến tính, tần số tự nhiên, biến dạng uốn, và trạng thái nhiệt ổn định để có trải nghiệm kiểm tra sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả.

 • Structural Designer bao gồm giấy phép máy tính nhúng cho phép thực thi một công việc mô phỏng đồng thời trên tối đa 4 lõi. Máy tính nhúng không thể tách rời với các Role liên quan của nó. Quyền truy cập vào máy tính được nhúng tuân theo cùng mô hình Name User hoặc Giấy phép sử dụng đồng thời cũng như các role mà nó được liên kết.

 
 

Lợi ích mang lại:

 • Đưa ra quyết định thiết kế tốt hơn dựa trên nhiều thông tin đầy đủ về hiệu suất sản phẩm dẫn đến thiết kế tốt hơn và sản phẩm tốt hơn.

 • Khả năng đánh giá hiệu suất sản phẩm sớm trong giai đoạn thiết kế giúp các công ty giảm thiểu rũi ro chậm trễ, giảm thiểu chi phí và phát triển sản phẩm sáng tạo.

 • Kinh nghiệm mô phỏng mang tới bởi Structural Designer nằm gọn bên trong môi trường thiết kế quen thuộc của kỹ sư thiết kế.

 • Cho phép mô phỏng cử động vật lý của parts và cụm lắp ráp,  việc thử nghiệm môi trường ảo có thể được thực hiện trước khi mẫu thử thực tế được sản xuất giúp đẩy nhanh cho quá trình phát triển sản phẩm.

 • Trải nghiệm người dùng trực quan giúp mọi designer đều có thể áp dụng mô phỏng.

Điểm nổi bật

 • Tích hợp đầy đủ giải pháp cộng tác 3DEXPERIENCE.

 • Sản phẩm Mô phỏng có khả năng mở rộng từ các kỹ sư thiết kế cho đến chuyên gia mô phỏng đa miền.

 • Cho phép người dùng đánh giá tác động của thay đổi thiết kế đối với hiệu suất sản phẩm với sự kết hợp chặt chẽ với CATIA và SOLIDWORKS (có thể cần thêm Role). Sau đó, các nhà thiết kế có thể đặt câu hỏi và chạy thử nghiệm ảo trong khi thiết kế để hiểu tác động của các phiên bản khác nhau đối với các yêu cầu đưa ra. Điều này tạo cơ hội cho các nghiên cứu những ý tưởng sáng tạo khác - dẫn đến chất lượng và hiệu suất sản phẩm tốt hơn.

 • Cung cấp quy trình làm việc có hướng dẫn cho tất cả các loại mô phỏng ở mỗi bước của mô phỏng để giúp người dùng hiểu những gì cần làm tiếp theo để thử nghiệm sản phẩm thành công, sử dụng công nghệ mô phỏng Abaqus mới nhất cho độ chính xác và hiệu suất hiện đại. Tính trực quan và độ chính xác sau đó được cung cấp cho tất cả các Designer.

 • Tính toán nhanh dựa trên mô phỏng tuyến tính để có được nhu cầu của người dùng nhanh nhất có thể trong quá trình thiết kế.

 • Ứng suất tuyến tính, tần số, mô phỏng nhiệt và biên dạng uốn ở trạng thái ổn định trên các bộ phận rắn và cụm lắp ráp rắn cho khả năng mô phỏng thiết kế đặc biệt.

 • Kết nối giữa các thành phần có sẵn: chốt, lò xo, phần cứng, khối liên kết.

 • Xác định liên hệ trực quan trong cụm lắp ráp.

 • Tự động tạo lưới phù hợp với chế độ điều khiển cục bộ.

 • Cộng tác được kích hoạt giữa tất cả các bên liên quan trong quá trình phát triển sản phẩm với kết quả được hình ảnh hóa trên Dashboard 3DEXPERIENCE.

Ban có câu hỏi nào về các giải pháp mô phỏng?

Structural Designer cung cấp hướng dẫn dựa trên mô phỏng thiết kế trực quan trong quá trình thiết kế sản phẩm để dễ dàng có được những hiểu biết sâu về kỹ thuật cần thiết cho các quyết định thiết kế sáng suốt.