Structural Mechanics Engineer

Cho phép mô phỏng cấu trúc toàn diện bao gồm tĩnh học (statics), động lực rõ ràng (explicit dynamics), động lực ngầm định (implicit dynamics), sóng cơ học (accoustics) xuyên suốt hàng loạt các ứng dụng trong công nghiệp.


Trải nghiệm ngay

Structural Mechanics Engineer

Structural Mechanics Engineer là một Role toàn diện để thực hiện đánh giá tính nhất quán của cấu trúc cho bất kỳ loại sản phẩm nào. Bao gồm tính năng:

 • Phân tích cấu trúc (tĩnh hoặc chuẩn tĩnh, tần số, biến dạng uốn, trạng thái ổn định, động lực mô hình ổn định hoặc động lực nhất thời, phản hồi ngẫu nhiên, động lực phi tuyến tính).

 • Phân tích nhiệt hoặc phân tích ứng suất nhiệt theo sau (cả trạng thái nhất thời hoặc ổn định).

 • Lý tưởng hóa trục đối xứng để phân tích cấu trúc nhanh chóng, đặc biệt hữu ích trong thiết kế sơ bộ để xác định các xu hướng.

 • Tính năng nâng cao từ mô hình hóa và chia lưới, với khả năng tạo tự động (ví dụ: mid-surfaceing), xác định bối cảnh, thực thi, hiển thị kết quả và tạo bản báo cáo.

 • Nhúng token để chạy phân tích.

 
 

Lợi Ích

 • Phân tích và xác nhận độ bền kết cấu trong giai đoạn thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ bản và thiết kế chi tiết để giảm thiểu chi phí mẫu thử nghiệm, giảm trọng lượng. Giảm rủi ro liên quan đến chứng nhận về cấu trúc.

 • Đánh giá chi tiết cấu trúc từ cấp độ hệ thống phụ đến cấp độ thử nghiệm.

 • Giảm thiểu trọng lượng, do đó tối đa hóa hiệu quả và phạm vi hoạt động.

 • Tăng độ tin cậy của chứng nhận trong các giai đoạn đầu và giai đoạn chi tiết của thiết kế

 • Giảm thiểu các kiểm tra, thử nghiệm tốn kèm và khó khăn.

Điểm Nổi Bật

 • Tạo mô hình mô phỏng hiệu quả và tự động trực tiếp từ dữ liệu thiết kế, giảm thời gian tạo lập mô hình.

 • Tập hơn các cấu trúc nhiều bước bao gồm: Tĩnh, Tần số, Nhiệt, Biên dạng uốn, Động lực ngầm định / Động lực rõ ràng, Động lực học tuyến tính và hơn thế nữa.

 • Tích hợp / liên kết liền mạch kết với hình học không gian để mô phỏng tổng quát bao gồm các tính năng xử lý sơ bộ cho hình học mô phỏng.

 • Các ứng dụng hiệu suất cao để hình ảnh hóa mô hình 3D lớn / xử lý hậu kỳ và vẽ biểu đồ XY cho phép hiểu rõ thiết kế và ra quyết định từ kết quả.

 • Bao gồm thực thi lên đến 8 lõi.

Bạn có câu hỏi về các giải pháp mô phỏng?

Structural Mechanics Engineer là Role toàn diện để thực hiện đánh giá tính nhất quán và toàn diện của cấu trúc của bất kỳ loại sản phẩm nào.