Structural Performance Engineer

Đánh giá hiệu suất cấu trúc của sản phẩm trong quá trình thiết kế và hướng dẫn một cách trực quan các quyết định thiết kế.


Trải nghiệm ngay


Structural Performance Engineer

Structural Performance Engineer cho phép các kỹ sư tiến hành mô phỏng cấu trúc tuyến tính và phi tuyến tính tĩnh, tần số, biên độ cong, phản ứng động theo phương thức và cấu trúc nhiệt của các part và cụm lắp ráp trên nền tảng 3DEXPERIENCE®.

Structural Performance Engineer thúc đẩy sự đổi mới trong chế tạo sản phẩm, thúc đẩy sự hợp tác thông qua Mô phỏng nhanh, thực tế và chính xác với công nghệ Abaqus, công ty hàng đầu trong ngành phân tích kết cấu.

 
 

Lợi Ích

 • Cung cấp cho Kỹ sư thiết kế các công cụ trực quan và mạnh mẽ để thực hiện các mô phỏng cấu trúc phức tạp xuyên suốt quá trình thiết kế.

 • Thí nghiệm hiệu quả các phiên bản khác nhau thông qua kết hợp / tích hợp liền mạch với hình học không gian.

 • Cung cấp quy trình thiết kế độc đáo với quyền truy cập vào công nghệ mô phỏng mạnh mẽ bên trong giao diện làm việc trực quan.

 • Đưa ra các Thử nghiệm toàn diện về cấu trúc cho việc đánh giá hiệu suất và chất lượng sản phẩm trong quá trình thiết kế.

 • Cung cấp chế độ cài đặt máy tính và điện toàn đám mây với máy tính nhúng lên đến 8 lõi, loại bỏ các rào cản phần cứng.

 • Tăng tốc quá trình mô phỏng hiệu suất kết cấu với tự động hóa tạo mô hình độc đáo cho các cụm lắp ráp lớn.

 • Chức năng Hiển thị hóa các kết quả phân tích cấu trúc, đặc biệt đối với các mô hình lớn.

Điểm Nổi Bật

 • Phân tích tuyến tính và phi tuyến, phân tích Tĩnh, Tần số, biên dạng uốn, nhiệt và phân tích động theo phương thức.

 • Tính năng định nghĩa độc đáo và mạnh mẽ các liên hệ (bề mặt liên kết, các phát hiện, các liên hệ chung và khởi tạo).

 • Các mô hình vật liệu phi tuyến tính nâng cao và mở rộng, bao gồm độ dẻo kỹ thuật cho kim loại và độ đàn hồi cho cao su.

 • Chức năng Chia lưới mạnh mẽ bao gồm chia lưới dựa trên quy tắc.

 • Tạo mô hình tự động cho các cụm lắp ráp lớn.

 • Cụm lắp cáp nhiều cấp hiện thị dạng FEM (Phương pháp phần tự hữu hạn) cho các mô hình lớn đã được cấu hình.

 • Phân tích chuỗi tại trọng thay đổi với một mô phỏng duy nhất (phân tích nhiều bước).

Có Câu Hỏi Nào Về Các Giải Pháp Mô Phỏng?

Đánh giá hiệu suất cấu trúc của sản phẩm trong quá trình Thiết kế và hướng dẫn trực quan các quyết định thiết kế.