THIẾT KẾ • QUẢN LÝ • CHIA SẺ 

3DEXPERIENCE® DraftSight

Kết nối Con người, Dữ liệu và Thông tin từ Thiết kế đến Sản xuất

Hỗ trợ toàn bộ đội nhóm của bạn có thể truy cập bản vẽ và thông tin dự án mọi lúc và mọi nơi, 3DEXPERIENCE DraftSight biến thiết kế 2D CAD và quản lý tài liệu từ các hoạt động riêng lẻ thành cộng tác minh bạch, đồng bộ, tối ưu.

Draftsight mở rộng

Mở rộng các khả năng của DraftSight bằng cách truy cập vào một tập hợp lớn các giải pháp thị trường, hoạt động liền mạch với nhau.

chia sẻ bảo mật

Chia sẻ dữ liệu một cách an toàn và cộng tác từ mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị; kết hợp cộng tác có cấu trúc và phi cấu trúc.

kết nối hiệu quả

Dễ dàng kết nối mọi người và dữ liệu trong khi loại bỏ các thách thức về vấn đề cấp phép và quản lý người dùng.

Tìm hiểu thêm 3DEXPERIENCE DraftSight

Tại sao là DraftSight?

 • DraftSight là giải pháp 2D và 3D CAD chuyên nghiệp dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế và nhà cung cấp dịch vụ xây dựng.

 • Tạo, chỉnh sửa, xem và đánh dấu bất kỳ loại tệp DWG 2D và 3D nào với tốc độ nhanh, hiệu quả.

 • Dễ dàng chuyển từ soạn thảo 2D sang tạo mô hình 3D và quay lại một lần nữa.

Tại sao là Data Management?

 • Đảm bảo các bản vẽ và tài liệu quan trọng trong thư viện của bạn không bao giờ bị mất.

 • Giảm lỗi bằng cách cung cấp cho các thành viên trong nhóm quyền truy cập kỹ thuật số tại chỗ và cả bên ngoài cũng như khả năng đánh dấu từ mọi thiết bị.

 • Luôn làm việc trên bản vẽ mới nhất và các bản sửa đổi của nó từ một nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất.

Tại sao là Project Management?

 • Lập kế hoạch và thực hiện chúng tốt hơn dựa trên tính năng nhóm nhanh chóng, năng động và dễ dàng sử dụng.

 • Quản lý các cột mốc thiết kế và sản xuất dựa theo các kế hoạch và quy trình làm việc của dự án.

 • Theo dõi và quản lý các thay đổi của dự án hoặc thiết kế một cách dễ dàng

Tại sao là 3DEXPERIENCE platform?

 • Truy cập liền mạch các bản vẽ, tài liệu, mô hình, nhiệm vụ và thông tin dự án, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • Kết nối tất cả các đội nhóm/tổ chức/... liên quan và chuyển đổi sang quy trình sản xuất nhanh hơn.

 • Cải thiện năng suất và đổi mới của tổ chức thông qua cộng tác trong thời gian thực.

Tìm hiểu thêm về 3DEXPERIENCE DraftSight?