phần mềm SOLIDWORKS Composer

Phần mềm SOLIDWORKS Composer™ cho phép bạn dễ dàng tái sử dụng các dữ liệu thiết kế 3D nhằm nhanh chóng tạo và cập nhật dữ liệu với chất lượng đồ họa cao đầy đủ các liên kết với thiết kế 3D.

 
 

Tại sao chọn phần mềm SOLIDWORKS Composer?

Phần mềm SOLIDWORKS Composer: Sử dụng trực tiếp các mô hình kỹ thuật 3D của bạn cho việc tạo nội dung đồ họa để hướng dẫn các quy trình và công đoạn trong truyền thông kỹ thuật, giống như hướng dẫn lắp ráp sản xuất, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, hướng dẫn đào tạo, tài liệu tiếp thị và là bộ dụng cụ đắc lực sử dụng cho đấu thầu bán hàng.

phần mềm solidworks composer | phần mềm composer | thiết kế 3d | solidworks composer sync | đồ họa 3d | solidworks composer enterprise | composer software | composer solutions

Bạn cần thêm thông tin chi tiết để so sánh tính năng giữa các phiên bản SOLIDWORKS Composer? 

Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS Composer

Giải pháp SOLIDWORKS Composer cho phép tái sử dụng các mô hình thiết kế 3D, cho phép bạn cung cấp nội dung phù hợp để lắp ráp, tiếp thị và phục vụ các sản phẩm tuyệt vời.