PHẦN MỀM SOLIDWORKS MBD

Xác định, sắp xếp và xuất bản các chú thích 3D, bao gồm dữ liệu mô hình 3D ở các định dạng tệp tiêu chuẩn ngành.

 
 

Why Choose SOLIDWORKS MBD software?

SOLIDWORKS® Model-Based Definition (MBD) cho phép bạn ghi kích thước, dung sai, bảng kê vật liệu (BOM) và các chú thích khác trực tiếp trên mô hình 3D; Phần mềm MBD cho bạn khả năng tùy chỉnh các mẫu thư viện để ra bản vẽ sản xuất nhanh chóng, thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của chi tiết hoặc bất kỳ cụm lắp ráp nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cho hoạt động yêu cầu báo giá (RFQ) hay báo cáo chất lượng sản phẩm. SOLIDWORKS MBD hỗ trợ xuất sang các định dạng thông dụng chẳng hạn như eDrawings®, STEP 242 và 3D PDF để truyền tải nội dung trong mô hình 3D của bạn một cách rõ ràng nhất.

Để áp dụng thực tiễn dễ dàng dựa trên mô hình, một số tính năng mới được thêm vào SOLIDWORKS Standard, bạn có thể chú thích hoặc lắp ráp 3D từng phần, sắp xếp các định nghĩa 3D với các chế độ xem chú thích và giao tiếp eDrawings trực tiếp trong 3D.

Tính năng SOLIDWORKS MBD

SOLIDWORKS MBD helps you define feature-based annotations in Parts and assemblies (DimXpert), and import 3D annotations from common CAD formats for more efficient design.

When the number of 3D annotations becomes too many, you can show and hide annotations automatically as a model rotates, capture comprehensive settings with 3D views similar to visual bookmarks, compare 3D annotation differences between revisions to capture subtle but critical differences, and reuse 3D views in 2D drawings when necessary.

SOLIDWORKS MBD helps you communicate directly in 3D. If you like 3D PDF, the software can customize the templates, control accuracies and PDF sizes, publish BOM tables and notes, attach multiple files upon publishing, create and attach STEP242 files. SOLIDWORKS MBD can also output eDrawings or STEP 242 with software-readable annotations.

Unlike miscommunications in 2D drawings and manufacturing based on dated 2D drawings, SOLIDWORKS MBD facilitates 3D engineering communication with integrated 3D specifications, greater clarity, reduced ambiguity, and a shorter update path.

SOLIDWORKS MBD adds clarity in manufacturing communication with 3D integrated specifications, which can also drive downstream applications automatically, such as CAM and CMM programming. SOLIDWORKS MBD enables 3D annotations beyond geometry-based programming.

SOLIDWORKS MBD defines and organizes intuitive 3D specifications integrated with models, which shortens the learning curve. The output of high-quality STEP 242 and 3D PDF complies with the Long Term Archival and Retrieval (LOTAR) standard.

tính năng của SOLIDWORKS MBD

SW Article
Comparing Drawing-based and Model-based Workflows at Aker Solutions
Aker Solutions là nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ cho ngành dầu khí ở Na Uy. Công ty tạo ra các giải pháp để mở khóa năng lượng một cách an toàn và bền vững cho các thế hệ tương lai và bao gồm một đội ngũ 14.000 nhân viên tại 20 quốc gia và 46 địa điểm với 175 năm kinh nghiệm.
SW Article
MBD Implementation 10 DOs and 10 DON’Ts – Don’t Exclude Printouts
Paperless is a buzz word in Model-Based Definition (MBD) discussions. However, is MBD “Paperless”? Or is “Paperless” MBD? Let’s clarify these several concepts first here.
SW Datasheet
SOLIDWORKS MBD Datasheet
SOLIDWORKS® Model-Based Definition (MBD) là một ứng dụng dựa trên mô hình giúp giảm chi phí nhờ các chú thích 3D tích hợp, rõ ràng. Không giống như các bản vẽ 2D, SOLIDWORKS MBD định nghĩa, tổ chức và xuất bản các chú thích trực tiếp vào dữ liệu 3D. Điều này giúp tự động hóa các quy trình sản xuất xuôi dòng như phân tích dung sai, gia công và kiểm tra.
SW Video
SOLIDWORKS MBD: First Look
SOLIDWORKS® MBD giúp bạn xác định, sắp xếp và xuất bản Thông tin sản xuất sản phẩm 3D (hoặc PMI,) và dữ liệu mô hình 3D thành các định dạng tệp tiêu chuẩn của ngành.
SW Video
Powerful New Capabilities in SOLIDWORKS MBD 2018
Các tính năng mới trong SOLIDWORKS® MBD giúp bạn nắm bắt thông tin sản xuất trong mô hình 3D để tăng tốc thiết kế cho quy trình sản xuất.

Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS MBD

Phần mềm SOLIDWORKS MBD cho phép nhanh chóng xác định và sắp xếp thông tin thiết kế và sản xuất để tự động hóa sản xuất, giảm sự mơ hồ và đơn giản hóa các hoạt động sản xuất.